Home About Browse Search
Svenska


Renhjord i kollaps

produktivitet, kondition och renförluster i Njaarke sameby

Åhman, Birgitta (2013). Renhjord i kollaps. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård ; 285
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Denna rapport innehåller delresultat från projektet ”Förbättring av djurens nutrition, hälsa och välfärd genom
näringsmässigt anpassade skötselåtgärder i renskötseln” som bedrivits i Njaarke sameby och i samebyarna
Gran och Svaipa under 2007-2012. Statens jordbruksverk (SJV) har bidragit med medel till projektet och
hela projektet finns beskrivet mer i detalj i en slutrapport till SJV (Åhman 2012). Föreliggande rapport
fokuserar på Njaarke sameby och den pågående kollaps av renhjorden som påvisats där. Resultaten från
ursprungsrapporten har här kompletterats med en del ytterligare data.

Publicering av data ur renlängd och slaktdatabas på samebynivå har godkänts av samebyn. Författaren vill
passa på att rikta ett varmt tack till samebyns medlemmar för att ha fått tillgång till deras renar och för stor
hjälp med handräckning i samband med datainsamlingen.
Resultaten från projektet visar sjunkande produktion och stora förluster av ren i Njaarke sameby. Det är inte
bara kalvar som försvinner, utan även i stor utsträckning vuxna vajor. Detta gäller båda byns vintergrupper,
men för den ena vintergruppen är förlusterna så stora att det lett till en pågående kollaps av renhjorden. Över
hälften av de vuxna vajorna, som fanns med då projektet startade 2007, har försvunnit under projekttiden och
det finns inte honkalvar tillräckligt för att ersätta de vuxna vajor som dör.

Rapporten visar att renarna är i bra kondition och att man därför borde kunna ha en hög produktion. Det har
inte gått att hitta någon annan rimlig förklaring till resultaten än att många renar dödas av rovdjur. Slutsatsen
blir att rovdjurstrycket måste reduceras och maximeras i relation till skadan på renhjorden om renskötseln i
samebyn ska ha chans att återhämta sig och överleva på sikt.
Resultaten i rapporten redovisades och diskuterades på ett möte med representanter för samebyn, SSR,
Sametinget och Länsstyrelsen i Jämtlands län den 26 februari 2013. Rapporten har sammanställts på begäran
från detta möte. Min förhoppning är att rapporten ska vara ett stöd för beslut gällande rovdjursförvaltningen i
området och även utgöra en bas för att följa upp resultaten av genomförd förvaltning.

Authors/Creators:Åhman, Birgitta
Title:Renhjord i kollaps
Subtitle:produktivitet, kondition och renförluster i Njaarke sameby
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

This report describes results from a project on reindeer body condition, reproduction and survival in Njaarke reindeer herding cooperatives in Sweden. The cooperative has totally around 2000 reindeer (after slaughter in the fall, but before new calves are born in the spring). In summer, all reindeer graze together in the mountain region. In winter they are divided into two herds. Herd A is transported by lorry to a forest area further south and Herd B migrates by foot to forests close to the mountains. In 2007 about 700 adult female reindeer, divided on the two herds, where marked with numbered collars to follow up their individual performance over time. Body mass was registered in the fall in both herds and in Herd A also in the spring. Calving success (whether a female had calf or not) was recorded at calf marking in July, when the calves were marked and weighed. Survival of calves from summer until autumn gathering was also documented.

The results showed that body condition varied between years, but that it was still generally good. Judging from
slaughter records, body condition was close to the average for reindeer husbandry in Sweden. Frequency of calves (calf
per female) varied between years, from around 50 up to 76 per cent, indicating a substantial loss of calves from birth
until calf marking. Additional calves were lost until autumn gathering. Calves that had higher body mass in July had higher chance to survive until autumn than calves with lower body mass. Not only calves were lost bud also adult
females. From 2007 until 2011, about 30 per cent of the marked females in Herd A where lost (and they were not found
during 2012 either). In Herd B more than 61 per cent of the females had disappeared. The situation is detrimental for
productivity in both herds, which is confirmed by low harvest compared to most other herding cooperatives. For Herd B the situation is critical since there are not enough female calves to replace the adult females that disappear. Thus the herd is in an acute phase of collapse. Since over-aged animals are slaughtered, fitness of the reindeer seems to be good and accidents and disease are uncommon, we can find no other explanation than that many reindeer are killed by predators. Lynx and wolverines are common in the area and known to cause high losses for reindeer husbandry. In order to rebuild the reindeer herd depredation probably needs to be reduced substantially. Management measures should be followed up to see that the desired effects on reindeer herd production are achieved.

Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Year of publishing :4 April 2013
Number:285
Number of Pages:13
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9838
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
L Animal production > L20 Animal ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Keywords:Renskötsel, Rovdjur, Kondition, Produktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1343
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1343
ID Code:10210
Department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
External funders:Swedish Board of Agriculture
Deposited By: Inst.adm. Margareta Norinder
Deposited On:24 Apr 2013 08:49
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits