Home About Browse Search
Svenska


Mikroalger i växthuset - ett redskap för minskat näringsläckage

Hultberg, Malin and Carlsson, Anders and Gustafsson, Susanne (2013). Mikroalger i växthuset - ett redskap för minskat näringsläckage. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:6
[Factsheet]

[img] PDF
651kB

Abstract

Dräneringslösning från hydroponisk växthusodling är mycket näringsrik och den är därför problematisk ur ett miljöperspektiv i de fall den inte kan recirkuleras tillbaks till odlingen. I projektet har möjligheten att reducera näringsnivåerna genom odling av mikroalger i dräneringslösning undersökts. Resultaten visar att den snabbväxande mikroalgen Chlorella vulgaris kunde etablera sig i obehandlad dräneringslösning och signifikant reducera mängden kväve och fosfor. Den höga reduktionen av fosfor som uppmättes i försöken, mellan 70-100%, är intressant eftersom allt mer fokus riktas på fosforn som en ändlig resurs. Vidare forskning bör riktas mot möjligheten att återvinna och återanvända denna fosfor i växtproduktionen.

Authors/Creators:Hultberg, Malin and Carlsson, Anders and Gustafsson, Susanne
Title:Mikroalger i växthuset - ett redskap för minskat näringsläckage
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :2013
Number:2013:6
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F40 Plant ecology
F Plant production > F62 Plant physiology - Growth and development
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Keywords:Hortikultur, Växthus, Mikroalger
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1324
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1324
ID Code:10233
Faculty:LTJ - Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: Assoc Prof M Hultberg
Deposited On:23 Apr 2013 09:42
Metadata Last Modified:11 Jan 2018 11:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits