Home About Browse Search
Svenska


Kartanalys för Sydsveriges agrara landskap

metodstudie om den genetiska mångfalden och det genetiska kulturarvet i dagens landskap / rapport från projektet Genetisk variation som kulturarv i Sydsveriges agrara landskap (GRAAL)

Brånhult, Anna and Nord, Jenny and Persson, Erik and Emanuelsson, Urban (2013). Kartanalys för Sydsveriges agrara landskap. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:14
[Report]

[img] PDF (Report from GRAAL project)
3MB

Abstract

”Genetisk variation som kulturarv i Sydsveriges agrara landskap” (GRAAL) är ett projekt som nyligen initierats och bedrivs i samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet
(SLU), Centrum för Biologisk Mångfald (CBM) och Nordiskt Genresurscenter (NordGen).

Projektets syfte är att studera den genetiska mångfalden och föreslå bevarandeåtgärder kring det genetiska kulturarvet i träd och buskar i dagens landskap. Projektet avser således att identifiera och åldersbestämma samt att bedöma den genetiska variationen hos stubbskottsträd i det skånska kulturlandskapet. Projektet avser också att som ett led i detta arbete ta fram ett tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt arbetssätt där moderna genetiska analyser samspelar med nya arkeologiska och historiska metoder och
landskapsanalys. Denna rapport presenterar en historisk kartstudie som går ut på att identifiera områden där gamla flerstammiga träd med sockel kan påträffas.

Authors/Creators:Brånhult, Anna and Nord, Jenny and Persson, Erik and Emanuelsson, Urban
Title:Kartanalys för Sydsveriges agrara landskap
Subtitle:metodstudie om den genetiska mångfalden och det genetiska kulturarvet i dagens landskap / rapport från projektet Genetisk variation som kulturarv i Sydsveriges agrara landskap (GRAAL)
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

“Genetic variation as cultural heritage of the agricultural landscape in southern Sweden” (GRAAL) is a project which has recently been initiated and is carried out in
cooperation by the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU); Swedish Biodiversity Centre (CBM) and Nordic Genetic Resource Center (NordGen). The project´s
objective is to study the genetic diversity and propose conservation measures relating to the genetic heritage of trees and shrubs in the landscape. The project thus intends to identify and assess the genetic variety of coppiced threes in the Scanian cultural landscape. The project also intends, as part of this work, to develop an interdisciplinary and cross-sectorial approach where modern genetic analysis interact with new archaeological and historical methods and landscape analysis. This report presents a historical study of maps which aims to identify areas where the old coppiced trees with large sockets can be found.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2013
Number:2013:14
Number of Pages:28
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Biodiversity
SLU - Agricultural Sciences for Global Development > Restoration of degraded rural landscapes
ISBN for printed version:978-91-87117-45-9
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Additional Information:Projekt: Genetisk variation som kulturarv i sydsveriges agrara landskap (GRAAL)
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Keywords:Genetiskt kulturarv, Skånska rekognosceringskartan, Skottskog, Löväng
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1469
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1469
ID Code:10453
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Deposited By: PhD Jenny Nord
Deposited On:21 May 2013 06:00
Metadata Last Modified:10 Feb 2016 10:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits