Home About Browse Search
Svenska


Prognosmodell för behovsanpassad bekämpning av Alternaria

praktisk provning

Gunnarsson, Anita and Hedlund, Kajsa and Olsson, Maria and Persson, Mårten (2013). Prognosmodell för behovsanpassad bekämpning av Alternaria. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:9
[Factsheet]

[img] PDF
2MB

Abstract

Alternariasvampens betydelse som skadegörare i potatis har ökat i takt med att dithiocarbamatpreparaten (Mancozeb/Maneb) fasats ut som bladmögelpreparat. Odlarna efterfrågar verktyg för att årsmånsanpassa alternariabekämpningen och i projektet provades en prognosmodell.

Både de odlare och rådgivare som provade var i princip positiva till modellen men man ifrågasatte om den inte rekommenderar för mycket bekämpning. Några viktiga frågor
identifierades varav vissa i efterhand besvarats
av modellutvecklarna. Trots det kvarstår ett visst behov av uppföljda experiment.

Authors/Creators:Gunnarsson, Anita and Hedlund, Kajsa and Olsson, Maria and Persson, Mårten
Title:Prognosmodell för behovsanpassad bekämpning av Alternaria
Subtitle:praktisk provning
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :2013
Number:2013:9
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Tillväxt Trädgård
Language:Swedish
Additional Information:Projekt och faktabladet finansierat av Tillväxt trädgård
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:H Protection of plants and stored products > H10 Pests of plants
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Agronomy
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Plant and forest protection
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 404 Agricultural Biotechnology > Plant Biotechnology
Keywords:prognosmodeller, alternaria, potatisodling, bladmögel, praktiska försök
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1482
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1482
ID Code:10477
Faculty:LTJ - Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: Lennart Wiborgh
Deposited On:28 May 2013 11:32
Metadata Last Modified:16 Feb 2016 10:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits