Home About Browse Search
Svenska


Förebyggande av belastningsbesvär vid arbete i mjölkproduktion

råd och exempel på lösningar

Lunner Kolstrup, Christina and Pinzke, Stefan (2013). Förebyggande av belastningsbesvär vid arbete i mjölkproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:19
[Report]

[img] PDF
8MB

Abstract

Antalet mjölkproducenter fortsätter att minska och storleken på besättningar för kvarvarande mjölkproducenter blir allt större. Satsningar på storskalig produktion och nya tekniska lösningar innebär stora förändringar vad gäller djurskötarens arbetsförhållanden. Arbetstakten och arbetstiden för enskilda arbetsmoment, som t.ex. mjölkning, tenderar att öka. Denna förändringsprocess har resulterat i ett förändrat arbetsmönster och exponering för olika riskfaktorer, som det är angeläget att ha kunskap om för utveckling av effektiva, och preventiva åtgärder i djurskötarens arbetsmiljö.

Det finns en rad olika åtgärder som mjölkproducenter i de olika mjölknings-systemen kan och har vidtagit för att minska arbetsbelastningen och därmed risken att utveckla belastningsbesvär. I det uppbundna systemet kan t.ex. installation av mjölkningsräls rekommenderas för transport av mjölkningsutrustning, hinkar, etc. Även en organvagn eller mjölkarbälte som fördelar tyngden över höfterna istället för på rygg axlar och armar är lämpliga transportalternativ. Automatisk avtagare på mjölkmaskinerna och användning av mjölkpall minskar belastningen på rygg och knän. Lättare och ny design av mjölkningsorgan reducerar belastningen på hand-handled. Nya dockningssystem för att minska arbetshöjden för framförallt skuldror/axlar reducerar också belastningen. Dessutom minskar lättare mjölkningsslangar belastningen på de övre extremiteterna. I lösdriftssystemet då mjölkningen sker i grop av typen fiskben/parallell eller i karusell system är ett höj- och sänkbart golv att rekommendera. Gummimattor på golvet minskar belastningen på ben och fötter. Automatisk avtagare i kombination med en avlastningsarm (supportarm) på vilket mjölkningsorganet är fastsatt minskar belastningen på hand och handled.

Det finns ett behov av fortsatt utveckling av tekniska hjälpmedel som kan underlätta arbetsbelastningen vid mjölkningen. Fortsatt forskning behövs också som avser mjölkproducenters trivsel och livskvalitet, upplevd stress och fritidsaktiviteter samt hur dessa och liknande faktorer påverkar förekomsten av belastningsbesvär. Strategin för förebyggande åtgärder och intervention måste innefatta faktorer som berör den fysiska arbetsplatsen (byggnader, redskap, utrustning) såväl som individfaktorer och levnadssätt, såsom kön, ålder, längd, vikt och fritidsaktiviteter.

Authors/Creators:Lunner Kolstrup, Christina and Pinzke, Stefan
Title:Förebyggande av belastningsbesvär vid arbete i mjölkproduktion
Subtitle:råd och exempel på lösningar
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :June 2013
Number:2013:19
Number of Pages:47
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Dept. of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-87117-50-3
ISBN for electronic version:978-91-87117-50-3
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E21 Agro-industry
X Agricola extesions > X38 Human medicine, health, and safety
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Agricultural Occupational Health and Safety
Keywords:Mjölkproduktion, Mjölkare, Belastningsbesvär, Prevention, Muskuloskeletala besvär, Mjölkningsarbete, Goda exempel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1521
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1521
ID Code:10579
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
External funders:Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry
Deposited By: Christina Lunner Kolstrup
Deposited On:01 Jul 2013 13:18
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 11:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits