Home About Browse Search
Svenska


Attityder till varg och vargförvaltning

Ericsson, Göran and Sandström, Camilla and Kagervall, Anders and Johansson, Maria (2013). Attityder till varg och vargförvaltning. 2013: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2013:1
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Vargen intar en särskild roll i den svenska faunan. Förutom att den påverkar de ekosystem den lever i,
råder delade meningar om förekomsten av varg, utbredning och förvaltning av varg. Starka
intressegrupper, där en del vill se fler vargar och där andra vill minska antalet rovdjur, präglar debatten
om vargens vara eller inte vara i det svenska landskapet. I den här rapporten är det ett proportionerligt
urval av Sveriges befolkning som helhet, och invånarna i 25 kommuner i fem olika län, som får ge
uttryck för sina attityder till vargrelaterade frågor.
- En majoritet (55 %) av svenskarna tycker om att ha varg i Sverige. Mest positiva till varg är
personer i storstäderna, minst positiva är invånare i kommuner på landsbygden i vargområdet.
I likhet med tidigare svenska studier finns en stark polarisering i åsikter mellan stad och land.
- Fyra av tio svenskar bryr sig inte om hur många vargar det finns. Nästan lika många tycker att
det är bra som det är. Endast 17 % vill se fler vargar jämfört med nuläget, de personerna
återfinns främst i storstäderna.
- På nationell nivå accepterar hälften att ha varg i sin närhet, medan knappt 40 % är av motsatt
uppfattning. Sverige är delat i frågan.
- En stor andel vill ha varg i hela landet, men helst i Norrland, i nationalparker och i skyddade
områden. Få vill se vargar i Götaland. Samma mönster sågs redan i den första
attitydundersökningen om varg 1976 – men då fanns inga vargar i Sverige.
- Bland åtgärderna för att minska inavel så rankas stödet 1) vargrevir längs norrlandskusten, 2)
att det skapas en korridor längs norrlandskusten, så att vargar kan vandra ner 3) flytta vargar
som vandrar in i norra Sverige till Götaland och Svealand, 4) flytta vuxna vargar från ett annat
land, 5) flytta vargvalpar från annat land eller 6) från djurparker till vilda svenska vargars lyor.
- Det finns ett starkt stöd för jakt på varg, nationellt och i de kommuner som undersökts. I det
nationella urvalet accepterar 62 % jakt på varg, medan endast 16 % säger ”nej” och drygt 20
% svarar ”vet inte”.
- De starkaste motiven för att jaga varg är om de kommer in i tätbebyggda områden, om de tar
tamdjur och om människor är rädda.
- Problemvargar kan hanteras på flera sätt i syfte att minska skador. Respondenterna föredrar
stängsling, märkning för övervakning, flyttning av vargar och skrämselåtgärder. Acceptans för
att döda varg som angriper hund är en vattendelare mellan stad och land i vargfrågan.
- Det finns ett mycket starkt stöd för att ersätta lantbrukare, renägare samt husdjursägare för
förlust av boskap och husdjur.
- En minoritet av respondenterna uttrycker tillit till Länsstyrelsen (37 %), Naturvårdsverket (44
%) och Riksdagen (27 %). Även här finns en tydlig stad-landdimension.

Authors/Creators:Ericsson, Göran and Sandström, Camilla and Kagervall, Anders and Johansson, Maria
Title:Attityder till varg och vargförvaltning
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Year of publishing :1 July 2013
Number:2013:1
Number of Pages:32
Place of Publication:2013
Publisher:SLU, Inst för vilt, fisk och miljö
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
L Animal production > L20 Animal ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Keywords:varg, förvaltning, vargjakt, tillit, genetisk förstärkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1522
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1522
ID Code:10600
Department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Deposited By: Kristina Johansson
Deposited On:01 Jul 2013 14:27
Metadata Last Modified:11 Sep 2017 08:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits