Home About Browse Search
Svenska


Kunskap om Vilt och Skog 2

referenshägn som instrument i viltförvaltningen

Bergquist, Jonas and Roberge, Jean-Michel and Edenius, Lars and Ericsson, Göran (2012). Kunskap om Vilt och Skog 2. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2012:13
[Factsheet]

[img] PDF (Fakta Skog 2012:13)
433kB

Abstract

• Referenshägn innebär att man jämför vegetationsutvecklingen i en hägnad yta med en oskyddad yta.
• Referenshägn byggs med fördel i ungskogsytor där
effekterna av betning är särskilt tydliga.
• Hjortviltet kan genom bete påverka olika trädslags konkurrensförmåga genom att höjdtillväxten minskar.
• Det är framför allt tall och flera arter av lövträd som
påverkas negativt av bete medan gran ofta gynnas, vilket
på sikt kan få negativa konsekvenser för den biologiska
mångfalden.
• Genom att använda flera referenshägn kan man mäta vilken
påverkan hjortviltet har på vegetation och trädslagssammansättning inom ett viltförvaltningsområde.

Authors/Creators:Bergquist, Jonas and Roberge, Jean-Michel and Edenius, Lars and Ericsson, Göran
Title:Kunskap om Vilt och Skog 2
Subtitle:referenshägn som instrument i viltförvaltningen
Series Name/Journal:Fakta. Skog
Year of publishing :2012
Number:2012:13
Number of Pages:4
Place of Publication:Umeå
Publisher:Faculty of Forest Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
ISSN:1400-7789
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
L Animal production > L20 Animal ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:browsing, fencing, elks, roe deer, cervus elaphus, fallow deer, Sweden
Keywords:referenshägn, vegetationsutveckling, hjortvilt, lövträd, gran, trädslagssammansättning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1527
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1527
ID Code:10602
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:02 Jul 2013 13:30
Metadata Last Modified:03 Mar 2016 00:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits