Home About Browse Search
Svenska


Kunskap om Vilt och Skog 4

viltåkrar - foderproduktion och indirekta effekter på skogen

Månsson, Johan and Roberge, Jean-Michel and Edenius, Lars and Roger, Bergström and Nilsson, Lovisa and Komstedt, Karl and Lidberg, Maria and Ericsson, Göran (2012). Kunskap om Vilt och Skog 4. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2012:15
[Factsheet]

[img] PDF (Fakta Skog 2012:15)
348kB

Abstract

• Klövviltet är en förnybar resurs som har såväl ekologiska,
ekonomiska som sociala värden.
• Samtidigt orsakar klövviltets bete på träd nedsatt virkeskvalitet, minskad tillväxt och därmed minskat ekonomiskt
utbyte för skogsnäringen.
• En ökad fodermängd i landskapet kan minska betestrycket
på ekonomiskt viktiga trädslag.
• Genom att anlägga viltåkrar kan fodertillgången i landskapet
ökas och viss del av betningen styras mot dessa.
• Studien visar att 1 700–13 000 kg foder (torrvikt) per
hektar potentiellt kan skapas beroende på gröda, men
att en stor del konsumeras av klövviltet redan på sommaren.
• I brynen kring viltåkrarna var betestrycket på lövträd
20–50 % högre än på marker längre från åkrarna, vilket
tyder på en ökad skaderisk för träd i direkt anslutning till
åkrarna.

Authors/Creators:Månsson, Johan and Roberge, Jean-Michel and Edenius, Lars and Roger, Bergström and Nilsson, Lovisa and Komstedt, Karl and Lidberg, Maria and Ericsson, Göran
Title:Kunskap om Vilt och Skog 4
Subtitle:viltåkrar - foderproduktion och indirekta effekter på skogen
Series Name/Journal:Fakta. Skog
Year of publishing :2012
Number:2012:15
Number of Pages:4
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1400-7789
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
L Animal production > L20 Animal ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:feed crops, game, elks, browsing, Sweden
Keywords:klövvilt, virkes kvalité, skogsnäring, viltåkrar, fodertillgång, betestycket, lövträd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1526
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1526
Alternative URL:http://www.slu.se/PageFiles/33707/2012/FaktaSkog_15_2012.pdf
ID Code:10603
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:02 Jul 2013 13:18
Metadata Last Modified:25 Oct 2016 10:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits