Home About Browse Search
Svenska


Kunskap om Vilt och Skog 3

risseparering som foderskapande åtgärd för klövvilt vid föryngringsavverkning och gallring

Edenius, Lars and Roberge, Jean-Michel and Månsson, Johan and Ericsson, Göran (2012). Kunskap om Vilt och Skog 3. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2012:14
[Factsheet]

[img] PDF (Fakta skog 2012:14)
345kB

Abstract

• Genom att dra ihop riset till högar och lägga dem bredvid
körspåren kan man öka fodermängderna för klövviltet i föryngringsavverkningar och gallringar.
• Risseparerade bestånd utnyttjades mest av älg och
endast i liten utsträckning av annat klövvilt.
• Mängden tillgängliga kvistar var högre i föryngringsavverkningarna medan utnyttjandegraden av riset var högre i gallringshuggningarna.
• Utnyttjandegraden av riset ökade med höjden ovan
markytan i alla avverkningar.
• Rissepareringen ökade betesuttaget och utnyttjandegraden
av riset i föryngringsavverkningarna men inte i
gallringshuggningarna.
• Mängden betade kvistar kan ökas genom risseparering
i föryngringsavverkningar utan att avverkningskostnaden
påverkas.

Authors/Creators:Edenius, Lars and Roberge, Jean-Michel and Månsson, Johan and Ericsson, Göran
Title:Kunskap om Vilt och Skog 3
Subtitle:risseparering som foderskapande åtgärd för klövvilt vid föryngringsavverkning och gallring
Series Name/Journal:Fakta. Skog
Year of publishing :2012
Number:2012:14
Number of Pages:4
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1400-7789
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
L Animal production > L02 Animal feeding
L Animal production > L20 Animal ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:thinning, slash, elks, browsing, sweden
Keywords:klövvilt, risseparering, foderskapande, föryngringsavverkning, gallring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1525
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1525
ID Code:10604
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:02 Jul 2013 12:55
Metadata Last Modified:25 Oct 2016 10:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits