Home About Browse Search
Svenska


Kunskap om Vilt och Skog 1

vad visar inventeringar av älgskador och betestryck i skog?

Roberge, Jean-Michel and Månsson, Johan and Edenius, Lars and Lindqvist, Sara and Ericsson, Göran (2012). Kunskap om Vilt och Skog 1. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2012:12
[Factsheet]

[img] PDF (Fakta Skog 2012:12)
356kB

Abstract

. Älgen och de andra hjortdjuren kan påverka både
skogsproduktion och förutsättningarna för andra skogslevande
arter.
• En rad olika inventeringsmetoder har utvecklats för
att övervaka effekterna av älgens och andra hjortdjurs
bete på den skogliga produktionen. Vissa metoder
fokuserar på stamskador (t.ex. Äbin) som framförallt
påverkar kvalitet på sågtimmer. Andra uppskattar utnyttjandet
av tillgänglig skottbiomassa (t.ex. betestrycksinventering)
med fokus på trädens volymtillväxt.
• Toppskottsbete är den vanligaste typen av stamskada
på tall, särskilt i lågvuxna skogsbestånd, medan frekvensen
av andra skadeformer som barkgnag och stambrott
ökar med ökande höjd på ungskogen.
• Det finns ett starkt samband mellan förekomst av stamskador
och betestrycket på tall, både på bestånds- och
landskapsskalan. Det innebär att inventeringsmetoder
som fokuserar på stamskador förväntas ge en indikation
på betestryckets omfattning.
• Betningseffekter på den biologiska mångfalden är en
typ av viltskada som hittills fått jämförelsevis lite uppmärksamhet.
Våra inventeringar visar på ett mycket hårt
betestryck på unga rönnar över hela landet.

Authors/Creators:Roberge, Jean-Michel and Månsson, Johan and Edenius, Lars and Lindqvist, Sara and Ericsson, Göran
Title:Kunskap om Vilt och Skog 1
Subtitle:vad visar inventeringar av älgskador och betestryck i skog?
Series Name/Journal:Fakta. Skog
Year of publishing :2012
Number:2012:12
Number of Pages:4
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1400-7789
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
L Animal production > L20 Animal ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:elks, browsing damage, Sweden
Keywords:hortdjur, stamskador, betestryck, bettningseffekt, inventeringsmetoder, biologisk mångfalld
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1524
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1524
Alternative URL:http://www.slu.se/PageFiles/33707/2012/FaktaSkog_12_2012.pdf
ID Code:10605
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:02 Jul 2013 12:38
Metadata Last Modified:25 Oct 2016 10:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits