Home About Browse Search
Svenska


Försurningsläget i Sveriges ytvatten 2010

komplettering till rapport 2011:24 - underlag till utvärdering av miljömålet "Bara naturlig försurning"

Fölster, Jens and Valinia, Salar (2012). Försurningsläget i Sveriges ytvatten 2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:5
[Report]

[img] PDF
13MB

Abstract

Till den fördjupade utvärderingen av miljömålet ”Bara naturlig försurning” levererades underlag med trender i vattenkemi, samt bedömning av försurningspåverkan och
överskridande av kritisk belastning i rapporten ”Försurningsläget i Sveriges ytvatten 2010
(Fölster och Köhler, 2011). I rapporten framkom tveksamheter i beräkningsunderlaget vilket
föranledde en revidering av de modelleringar som ligger till grund för verktyget ”MAGICbibliotek” som används för bedömningarna. Denna rapport omfattar en revidering av
bedömningarna av försurningspåverkan och kritisk belastning utifrån det nya reviderade verktyget. Det innehåller även en komplettering av trendanalyserna med trender för
oorganiskt aluminium.

Trendanalysen visade generellt på minskande trender av sulfat och baskatjoner samt ökande trender av ANC, TOC och pH i både sjöar och vattendrag. Halterna oorganiskt aluminium visade tendenser till minskning i försurningskänsliga sjöar och små skogsbäckar.

Andelen försurade sjöar i Sverige uppskattades utifrån Omdrevsinventeringen av sjöar 2007-2009 med den nya versionen av MAGICbibliotek (mb2012). Enligt det nya underlaget var 10 % av Sveriges sjöar > 1 ha försurade inklusive kalkade försurade sjöar. Det tidigare delmålet för
försurade sjöar omfattade bara sjöar > 4 ha och kalkade sjöar betraktades inte som försurade.

Med den avgränsningen var 4,2 % försurade vilket innebär att delmålet att < 5 % av Sveriges sjöar tillåts vara försurade är uppfyllt. Med den tidigare versionen av bedömningsverktyget, mb2010 var 12 % av Sveriges sjöar > 1 ha försurade inklusive försurade kalkade sjöar.

Skillnaden mellan mb2010 och mb2012 gäller främst de okalkade sjöarna. För de kalkade sjöarna var andelen försurade sjöar ca 60 % oavsett biblioteksversion. I norra Sverige är 2,6 % av sjöarna försurade, i östra och mellersta Sverige 7,9 %, medan hela 45,9 % av sjöarna i sydvästra Sverige är försurade. Den nya versionen av MAGICbibliotek, mb2012, ger en något tydligare uppdelning i regioner jämfört med mb2010 med stor andel försurade sjöar i sydvästra Sverige.

I sydvästra Sverige påbörjades försurningen redan för hundra år sedan. I övriga Sverige var det först efter 1950 som sjöförsurningen tog fart. På 1980-talet nådde försurningen sitt maximum med 56 % av sjöarna försurade i sydvästra Sverige, 16 % i östra och mellersta Sverige samt 9 % i norra Sverige. Återhämtningen var snabbast under 1990-talet och i dag är försurningen nere i 46 %, 7,9 % respektive 2,6 % i de tre respektive landsdelarna.

Återhämtningen är betydligt måttligare jämfört med den enligt beräkningarna med versionen av MAGICbibliotek från 2007, som låg till grund för den Fördjupade utvärderingen 2007. Den uppdaterade versionen av MAGICbibliotek, mb2012, ger en bra överenstämmelse med de paleolimnologiska rekonstruktionerna av pH och de flesta undersökta sjöarna faller inom felintervallet på ±0,3 pH-enheter för den paleolimnologiska metoden. Fortfarande visar dock
MAGIC-modelleringarna högre referens-pH i jämförelse med paleolimnologi, men skillnaden är betydligt mindre än tidigare, bara 0,1 enheter. Om man antar att MAGICbibliotek därmed överskattar försurningen med 0,1 enheter och korrigerar för detta är andelen försurade sjöar i Sverige 8 %.

Den kritiska belastningen överskreds på 22 % av Sveriges areal år 2010 enligt det nya dataunderlaget. Detta är betydligt högre än beräkningarna i Rapport 2011:24. Överskridandet var högst i sydvästra Sverige. Fram till år 2020 beräknas den överskridna arealen ha minskat till 19 % om man genomför beslutade åtgärder (CLE-scenariet).

Authors/Creators:Fölster, Jens and Valinia, Salar
Title:Försurningsläget i Sveriges ytvatten 2010
Subtitle:komplettering till rapport 2011:24 - underlag till utvärdering av miljömålet "Bara naturlig försurning"
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2012
Number:2012:5
Number of Pages:25
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
P Natural resources > P10 Water resources and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
Keywords:försurning, försurningspåverkan, Sveriges ytvatten, sjöar, vattendrag, MAGICbibliotek
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1574
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1574
ID Code:10630
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:13 Aug 2013 12:41
Metadata Last Modified:10 Jan 2015 11:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits