Home About Browse Search
Svenska


Effects of migration and selective harvest for the genetic status of the Scandinavian wolf population

a report to the Swedish Environment Protection Agency SEPA (Naturvårdsverket)

Liberg, Olof and Sand, Håkan (2012). Effects of migration and selective harvest for the genetic status of the Scandinavian wolf population. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
282kB

Abstract

The Swedish Environment Protection Agency commissions to the Swedish University of Agricultural Sciences, through concerned experts at the Grimsö Wildlife Research Station to investigate the possibilities to direct a selective harvest in the Swedish wolf population towards packs with the lowest genetic value for the population, and to calculate the effects on the average inbreeding level in the population by such a selective harvest. The commission also includes an analysis of the possibilities to speed up this improvement of the inbreeding situation, including whether this can be achieved by initially keeping the population at a lower level, while other action are performed to assist this process (i.e. active translocation of unrelated wolves to the population). The mission shall be performed after consultations with other relevant research institutes.

In accordance with our comprehension of the mission, we have in this report estimated the changes in genetic status (inbreeding coefficient and/or relatedness coefficient) of the Scandinavian wolf population under different harvest strategies (random harvest vs. selective harvest directed towards wolf packs/pairs with low genetics status) under different immigration rates and at different population sizes. After an additional request from SEPA we have divided the work in two parts, short term effects after the first two years of a selective harvest, and long term effects where we used a time horizon of 100 and 300 years respectively.

Authors/Creators:Liberg, Olof and Sand, Håkan
Title:Effects of migration and selective harvest for the genetic status of the Scandinavian wolf population
Subtitle:a report to the Swedish Environment Protection Agency SEPA (Naturvårdsverket)
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

På uppdrag av Naturvårdsverket har vi beräknat hur inavelskoefficient och släktskap i den skandinaviska vargstammen påverkas av invandring, populationsstorlek och olika jaktstrategier. För beräkningarna av effekter de närmsta två åren av en selektiv jakt, riktad mot de revir med de högsta släktskapskoefficienterna använde vi manuella simuleringar gjorda i Excel, byggda på pedigreedata från det skandinaviska vargprojektet SKANDULV och resultat från Viltskadecenters årliga lägesrapporter. För beräkningar av genetiska effekter på längre sikt, upp till 100 och 300 år, gjorde vi simuleringar utifrån en individbaserad populationsmodell som integrerar demografi med genetik med hjälp av data från den skandinaviska vargstammen. Analysen för effekter de närmsta två åren visade att även utan ytterligare invandring kan man göra vissa kortsiktiga vinster med en selektiv jakt. Med en jakt som tog bort de fem högst rankade vargflockarna enligt deras släktskap med övriga populationen, sänktes inavelskoefficienten F efter två års jakter från dagens nivå på 0,260 till 0,246, och om de 10 högst rankade flockarna togs bort sänktes F till 0,229. Samtidigt visades att högst 9 flockar kan tas bort utan att sänka antalet flockar i populationen till nästa år. Resultaten från simuleringarna av effekter på lång sikt delades upp i effekter på inavelsnivån respektive på hur lång tid det tar att uppnå en viss inavelsnivå. Vid en viss given invandringsfrekvens går inavelskoefficienten F mot en jämviktsnivå, som dock kan ta många år att uppnå. Avgörande för var denna jämviktsnivå kommer att ligga är migrationshastigheten, dvs. hur många invandrare som kommer in per tidsenhet. Vid en invandrare var femte år kommer jämviktsnivån för F att ligga på ungefär 0,22 medan om det kommer in en invandrare vartannat år sjunker nivån till 0,13 och vid en invandrare per år sjunker nivån på F ytterligare till c:a 0,08. Om man reglerar stammen med en selektiv jakt där invandrare och deras avkommor skyddas, förstärker man effekten av invandring avsevärt. Vid t.ex. 1 invandrare per år sänks jämviktsnivån från 0,08 till 0,04 med en sådan selektiv jakt. Detta beror på att invandrarna och deras avkommor blir "effektivare" dvs. de får större genomslag än övriga vargar när de genom skyddet (mot jakten) får högre överlevnad än de senare. Dessa jämviktsnivåer av F är oberoende av populationsstorleken. Vid en viss given invandringshastighet spelar det ingen roll för den slutliga nivån för F om stammen innehåller 200 eller 1000 vargar. Däremot har populationsstorleken betydelse för hur snabbt inavelsnivåerna sjunker ned till sina jämviktslägen. Processen går fortare, ju mindre populationen är. Processen går också fortare genom selektiv jakt där invandrare och deras avkommor skyddas. Den kan dessutom ytterligare påskyndas genom att tillföra några extra obesläktade vargar tidigt i processen i en s.k "stötdos". I tabell 3 jämförs effekterna på tiden det tar för inavelskoefficienten att nå ned från dagens nivå på 0,26 till 0,1 med en invandringshastighet av 1 invandrare per år, men för olika populationsstorlekar, jaktstrategier (slumpad jakt och selektiv jakt) och med eller utan en stötdos på 6 extra vargar de första fem åren. Med en populationsstorlek på 400 vargar tar det med slumpmässig jakt och ingen stötdos 87 år att nå ned till F=0,1. Om populationen istället hållits på 200 djur hade tiden sjunkit till 51 år och med en selektiv jakt hade denna tid minskat ytterligare till 14 år. Om man dessutom hade lagt till stötdosen hade det endast krävts 10 år att nå ned till denna nivå. Slutsatser: 1. Vargstammens genetiska status kan aldrig förbättras på lång sikt genom någon speciell jaktstrategi, tillförsel av obesläktade individer utifrån är nödvändig för en bestående positiv effekt på inavelsnivån och bevarandet av genetisk variation. 2. Förutsatt att det föreligger ett konstant flöde av invandrare till populationen, kan en väl designad selektiv jakt resultera i en reduktion, både av inavelsnivån (F) och den tid som krävs för att uppnå en viss lägre inavelsnivå. 3. Viss temporär förbättring av inavelsnivå kan dock uppnås utan ytterligare invandring. Efter två års jakt riktad mot de 5 resp. 10 av reviren med de högsta släktskapsnivåerna kan den genomsnittliga inavelskoefficienten i stammen minska från 0,260 till 0,246 respektive 0,299. 4. Under förutsättning att givarpopulationen är tillräckligt stor kommer en viss given invandringsfrekvens att leda till ett viss givet jämviktsläge för inavelskoefficienten. 5. Jämviktsläget för inaveln av en viss invandringsfrekvens kan ytterligare sänkas med en selektiv jakt som skydda migranter och deras avkommor, utan att invandringsfrekvensen ändras. Vid t.ex. 1 invandrare per år sänks jämviktsläget från 0,08 till 0,04 med en sådan selektiv jakt. 6. Jämviktsnivån för inavelkoefficienten är oberoende av populationsstorleken. Däremot har populationsstorleken betydelse för hur snabbt inavelsnivåerna sjunker ned till sina jämviktslägen. Ju mindre populationen är desto snabbare går denna process. 7. En selektiv jakt där invandrare och deras avkommor skyddas reducerar även den tid det tar att nå ned till en viss given inavelsnivå. 8. Tiden det tar att nå ned till en viss inavelsnivå kan minskas ytterligare om man tillför ett extra antal vargar utöver den rådande invandringsfrekvensen.

UNSPECIFIED
Year of publishing :2012
Number of Pages:16
Place of Publication:Riddarhyttan
Publisher:Sveriges lantbruks universitet, Grimsö Wildlife Research Station
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L20 Animal ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Genetics (medical genetics to be 30107 and agricultural genetics to be 40402)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:ecology, selective harvest, migration, wolf population, genetic effects
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1545
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1545
Alternative URL:http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/rattsinformation/beslut/varg/selektiv-o-riktad-jakt/forskarrapport-selektiv-och-riktad-jakt-pa-varg-121215.pdf
ID Code:10641
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:11 Jul 2013 11:10
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 11:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits