Home About Browse Search
Svenska


Improvement of organic apple quality and storability

Tahir, Ibrahim (2012). Improvement of organic apple quality and storability. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:14
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Improvements in yield and quality by increasing the light distribution and carbohydrate uptake (summer pruning and ground covering), optimizing the physiological state of harvested fruit (cultivar-specific harvesting indices), postharvest fruit protection (treatment with hot water and ethanol, respectively) and optimizing storage conditions (cultivar-specific CA and ULO storage procedures) were investigated in a set of eight organically grown apple cultivars. A combination of summer pruning and covering the orchard ground with white textile increased tree productivity, improved coloration at harvest, and increased contents of anthocyanin, ascorbic acid and total phenolic compounds in at least some of the cultivars. It also developed fruit resistance to Neofabraea spp. and Colletotrichum gloeosporioides which were the most common pathogens, causing fungal storage deseases. Analyses of various fruit ripening parameters showed that starch hydrolysis point and Streif index (firmness/(starch hydrolysis point * soluble solid concentration)) were corrlated with internal ethylene concentration (IEC) at harvest. Thus, the optimal harvesting time can be deduced from the starch index in some cultivars (Agra, Santana and Sultanat) while the Streif index is more accurate for other cultivars (Eir, Delorina and Zarya alatau). In yet others, titratable acidity and flesh firmness also produced important information and have to use as an additional index beside starch hydrolysis for Ella and Dayton respectively which showed only close correlation between starch hydrolysis and IEC. By contrast, soluble solids concentration and skin color are not useful due to their sensitivity to weather conditions and light intensity. Post-harvest hot water treatment (46º C for 120 seconds) decreased fungal decay during storage in only two cultivars (Dayton and Eir), whereas spraying the fruit with 10% ethanol decreased fungal decay in all six cultivars. Optimization of CA and ULO storage conditions maintained fruit quality and reduced amount of fungal decay. Storage of eight organic cultivars in a wide range of pCO2 achieved slight additional improvement in some cultivars, while flesh browning, causing by high CO2 can be expected. CA (2.0 kPa O2 and 2.0 kPa CO2 ) can be recommended for Agra, Eir, Ella and Delorina; ULO (1.0 kPa O2 and 1.0 kPa CO2 ) for Zarya alatau and (1.0 kPa O2 and 2.0 kPa CO2 ) for Dayton, Santana and Sultanat.

Authors/Creators:Tahir, Ibrahim
Title:Improvement of organic apple quality and storability
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

En ökning av arealen ekologiskt odlad frukt i Sverige kräver inte bara nya resistenta äpplesorter och lämplig odlingsteknik, utan också utveckling av de kvalitetsparametrar som gör frukten attraktiv hos konsumenterna samt transporttåliga och lagringsdugliga. Vårt projekt syftar till att uppnå detta mål genom undersökning av en modern odlingsmetod som ökar kolhydratackumuleringen och justerar ljusfördelningen i kronan, bestämning av optimal skördetidpunkt och optimala betingelser för kontrolled atmosfär (CA) respektive ultra låg syre (ULO) lagring, och minskning av svampangrepp med icke-kemiska efterskördebehandlingar. Moderna odlingsmetoden som inkluderar sommarbeskärning och marktäckning med vita textilier ökar trädproduktiviteten, förbättrar fruktfärgen vid skörd och minskar kvalitetsnedgången under lagring. Denna metod ökar också antioxidanter, dvs. antocynininnehållet hos alla sorter, och askorbinsyra och totala fenoler hos några sorter. Odlingsmetoden har även förbättrat fruktmotstånd mot Neofabraea sp. och Colletotrichum gloeosporioides, som har varit de vanligaste patogena i området. Optimal skördetidpunkt infaller i en period under fruktutvecklingen, den s.k. preklimakteriefasen, då förändringarna i etylenproduktionen och kvalitets´-parametrarna är mycket små. Frukt bör skördas när 25% av frukten börjar producera etylen för att minimera lagringsröta och förbättra kvalitén. En mycket stark korrelation mellan etylenproduktionen och stärkelsenedbrytningen (SNB) visar att SNB säkert kan användas som mognadsindex för vissa sorter (Agra, Santana och Sultanat) medan Streif index (fasthet / (SNB * lösliga torrsubstanser) som har visat sig ha en sådan korrelation med etylenproduktionen är en mer korrekt index för de andra sorterna (EIR, Delorina och Zarya Alatau). Syrligheten kan användas som ett ytterligare index till SNB för de sorter som visar en nära korrelation endast mellan etylenproduktionen och SNB (Ella och Dayton). Fasthet, lösliga torrsubstanser och skalfärg kan inte accepteras som korrekta index, eftersom de påverkas mycket av instabilt väder och svag ljustillgänglighet under skördeperioden. Dopping av frukter i varmt vatten (46º C under 120 sekunder) minskar svampangrepp under lagring hos två sorter (Dayton och Eir) och kan inte rekommenderas för Agra och Sultanat. Efterskördebesprutning med 10% etanol minskade också svampangrepp i alla sorter. Våra resultat visar att CA lagring är mycket effektivt för att förbättra kvalitet och lagringsduglighet hos ekologiska äpplen. Lagring av åtta sorter i ett brett spektrum av pCO2 innebär några ytterligare förbättringar hos vissa sorter, men höga koldioxidnivåer orsakar även vissa skalsjukdomar. CA (2,0 kPa O2 och 2,0 CO2 kPa) kan rekommenderas för Agra, Eir, Ella och Delorina, ULO (1,0 kPa O2 och 1,0 kPa CO2) för Zarya Alatau och (1,0 kPa O2 och 2,0 kPa CO2) för Dayton, Santana och Sultanat.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2012
Number:2012:14
Number of Pages:34
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for electronic version:978-91-87117-13-8
ISSN:1654-5427
Language:English
Additional Information:Projektet har finansierats av SLU Ekoforsk
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F30 Plant genetics and breeding
X Agricola extesions > X30 Life sciences
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 404 Agricultural Biotechnology > Plant Biotechnology
Keywords:Organic apple, quality, ULO storage, antioxidants
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1546
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1546
ID Code:10642
Department:(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:11 Jul 2013 11:27
Metadata Last Modified:03 Dec 2015 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits