Home About Browse Search
Svenska


Kvantifiering av stora djurplankton i de stora sjöarna

Ragnarsson Stabo, Henrik and Axenrot, Thomas and Vrede, Tobias and Sandström, Alfred (2012). Kvantifiering av stora djurplankton i de stora sjöarna. Drottningholm: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Vätternvårdsförbundet ; 115
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Stora djurplankton (>2 mm) fyller en viktig funktion i många sjöekosystem. De flesta är rovdjur, vilket leder till att de är både konkurrenter och föda till många planktonätande fiskar. Dessa storväxta planktonarter kan också utgöra viktig föda för unga rovfiskar, t.ex. gös (Sander lucioperca). I denna studie testades olika metoder för att kartlägga och kvantifiera förekomsten av stora djurplankton i Vänern, Vättern och Mälaren. Det har visat sig att den traditionella provtagningen ofta missar de stora djurplantonarterna. Här testade vi en stor och grovmaskig planktonhåv för att få ett mått på biomassorna av plankton per ytenhet. Tuckertrål kombinerat med hydroakustik användes för att få ett mått på arternas vertikalfördelning och rumsliga fördelning. Flera frekvenser användes för att skilja på den detekterade energin från fisk och djurplankton som vid ekolodning reflekteras från organismerna. Totalt samlades 58 håv- och trålprover in. Planktonsamhället varierade starkt både mellan och inom sjöar. Vänern och Mälaren dominerades av Leptodora, medan Vättern dominerades av Limnocalanus. Djupet var avgörande för vilka arter som förekom i proverna, speciellt tydligt var det hos Limnocalanus som främst förekom i det kalla vattnet under språngskiktet. Hydroakustisk visade sig vara en möjlig metod för att mäta mängden stora djurplankton i de stora sjöarna. Mysider har tidigare visats ge starka och urskiljningsbara signaler i Vättern. Vår undersökning visade att även tofsmygglarver (Chaoborus) gav mycket starka signaler, som riskerar att överskugga de svagare signalerna från djurplankton. Vi föreslår därför att eventuell framtida hydroakustisk övervakning ska ske i dagsljus då både mysider och tofsmygglarver håller sig nära eller på botten. Våra resultat visar att biomassan stora djurplankton per ytenhet är i samma storleksordning som mängden fisk. Det indikerar att de är viktiga i födoväven och bör övervakas. Hydroakustik kombinerad med håvning eller Tucker-trålning skulle utgöra ett värdefullt komplement till den vanliga djurplanktonprovtagningen.

Authors/Creators:Ragnarsson Stabo, Henrik and Axenrot, Thomas and Vrede, Tobias and Sandström, Alfred
Title:Kvantifiering av stora djurplankton i de stora sjöarna
Series Name/Journal:Rapport från Vätternvårdsförbundet
Year of publishing :2012
Number:115
Number of Pages:24
Place of Publication:Drottningholm
Publisher:Vätternvårdsförbundet, Vänerns vattenvårdsförbund
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
ISSN:1102-3791
Language:Swedish
Additional Information:Kapitel i Rapporten Glacialrelikter och makrozooplankton i Vänern och Vättern 2011, Rapport från Vätternvårdsförbundet, Vätternvårdsförbundet, Drottningholm, 2012 Rapport/Vänerns vattenvårdsförbund, ISSN: 1403-6134, nr. 70.
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:stora djurplankton, hydroakustik, stora sjöar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1572
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1572
ID Code:10657
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:15 Aug 2013 12:16
Metadata Last Modified:15 Feb 2016 10:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits