Home About Browse Search
Svenska


Vätterns pelagiska fiskbestånd

Axenrot, Thomas and Bergstrand, Eva (2012). Vätterns pelagiska fiskbestånd. Jönköping.

[img] PDF
524kB

Abstract

För 2010 noterades i stort sett samma fisktätheter i Vättern som för 2009, vilket var en nedgång jämfört med 2008. Skillnaden var framför allt en stark rekrytering av nors under 2008. Fisktätheten var fortfarande relativt hög och över medelvärdet för undersökningsperioden (1992-2010). Nors har haft en regelbunden och god årlig rekrytering under lång tid och utgjorde 2010 80 % av det totala antalet fiskar i pelagialen (den fria vattenmassan). Efter uppgången i norsbeståndet 2007 och den starka rekryteringen 2008 minskade mängden nors under 2009-2010, men tätheten av nors var fortfarande över medel för undersökningsperioden. Siklöjebeståndet gick i motsatt riktning. Åren 2008 och 2010 noterades det lägsta antalet siklöjor sedan undersökningarna startade 1988. Dessa två år fångades endast vuxna individer. År 2009 noterades något fler individer och då i stort sett bara från den norra delen av Vättern. Av siklöjorna från 2009 var ca 80 % ensomriga vilket visade att det fortfarande sker rekrytering till det svaga beståndet. Åldersläsning av siklöjor från Vättern 1992-2010 har visat att tillväxten är svag i flera år efter en stark årsklass och att återhämtningen efter lek hos de vuxna individerna tar flera år. Fiskbiomassan i pelagialen för hela Vättern beräknades 2010 till i genomsnitt 6,3 kg/ha (1 hektar = 100 x 100 m) vilket var något mindre än tidigare år. Fördelningen över sjön var jämnare 2010.
Situationen för siklöjebeståndet i Vättern fortsätter att oroa. Olika orsaker kan enskilt eller i kombination förklara minskande bestånd och utebliven stark rekrytering. I Fiskeriverkets Resurs- och miljööversikt 2011 ges som biologiskt råd att fiske efter siklöja bör upphöra helt till dess beståndet återhämtar sig och att nuvarande tidsbegränsning av fisket borde omfatta hela Vättern istället för att vara geografiskt begränsad till den södra delen av sjön.

Authors/Creators:Axenrot, Thomas and Bergstrand, Eva
Title:Vätterns pelagiska fiskbestånd
Series Name/Journal:Rapport från Vätternvårdsförbundet
Year of publishing :2012
Number:112
Number of Pages:7
Place of Publication:Jönköping
Publisher:Vätternvårdsförbundet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
ISSN:1102-3791
Language:Swedish
Additional Information:Kapitel 3 i "Arsskrift 2011", Rapport från Vätternvårdsförbundet, Nr. 112, 2012. Vätternvårdsförbundet, Jönköping
Publication Type:Other
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:fisk, bestånd, Vättern, siklöja, nors
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1583
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1583
Alternative URL:http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/vattern/Sv/publikationer/Pages/default.aspx
ID Code:10680
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:15 Aug 2013 12:29
Metadata Last Modified:06 Mar 2016 12:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits