Home About Browse Search
Svenska


Nationell kalkeffektuppföljning 2010-2011

uppföljning av första årets provtagning av kalkade sjöar och vattendrag med referenser

Fölster, Jens and Djursäter, Robin (2012). Nationell kalkeffektuppföljning 2010-2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:19
[Report]

[img] PDF
535kB

Abstract

Ett nationellt program för kalkeffektuppföljning påbörjades 2010 på uppdrag av Naturvårdsverket med Institutionen för vatten och miljö, SLU, som utförare. Sedan juli 2011 drivs programmet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Programmet omfattar samtliga 2889 målsjöar och ca 1500 målvattendrag i den statligt stödda kalkningsverksamheten. Därutöver omfattar programmet ca 1800 okalkade
referenssjöar och ca 1500 okalkade referensvattendrag. Programmet bedrivs i så kallat omdrev d.v.s. en sjättedel av objekten provtas varje år. I denna rapport redovisas
den första omgången som genomfördes 2010-2011.

Syftet med programmet är att ge underlag för en eventuell nedtrappning av kalkningsverksamheten i takt med att den sura depositionen minskat. Det omfattar vattenkemiska
parametrar för att kunna beräkna ”okalkad kemi” i de kalkade vattnen, samt göra en bedömning av försurningspåverkan med MAGICbibliotek. Det går också
att beräkna halten oorganiskt aluminium (Ali) utifrån de analyserade parametrarna.

Resultaten från de okalkade referensvattendragen ska längre fram användas för MAGIC-modellering med syfte att komplettera MAGICbibliotek. Sjöarna provtogs hösten 2010 och våren 2011. Vattendragen provtogs vid tre fasta tillfällen samt vid tre högflöden under 2010 och 2011.
Förutom vattenkemi inhämtades data för kalkning i avrinningsområdena samt vattenföring i vattendragen. För sjöarna togs resultaten från målsjöinventeringen
2007-2008 med i utvärderingen.

Resultaten bekräftar bilden från målsjöundersökningen; mer än hälften av de kalkade vattnen i södra Sverige skulle vara försurade om de inte kalkades enligt en bedömning med MAGICbibliotek. I norra Sverige skulle betydligt mindre än hälften av de kalkade vattnen vara försurade om de slutade kalkas. I en del län förekom halter > 60μg/l Ali i sjöar som inte klassades som försurade. Så höga halter borde
inte kunna uppkomma naturligt om det inte finns naturligt förekommande svavel i marken. Resultaten illustrerar osäkerheterna i beräkningarna och visar på behovet av flera kompletterande indikatorer när ekologisk status ska klassas för enskilda objekt.

Authors/Creators:Fölster, Jens and Djursäter, Robin
Title:Nationell kalkeffektuppföljning 2010-2011
Subtitle:uppföljning av första årets provtagning av kalkade sjöar och vattendrag med referenser
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2012
Number:2012:19
Number of Pages:20
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
P Natural resources > P10 Water resources and management
X Agricola extesions > X50 Chemistry
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Geochemistry
Agrovoc terms:lakes, water analysis, chemistry, aluminium, lime, ecology
Keywords:kalkeffekt, sjöar, vattendrag, kalkningsverksamhet, aluminium, vattenkemi, kalk, kalkade vatten, försurning, vattens ekologiska status
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1782
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1782
Alternative URL:http://www.slu.se/PageFiles/110065/F%C3%B6lster%202012_19%20Kalkomdrev.pdf
ID Code:10687
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:13 Feb 2014 11:40
Metadata Last Modified:12 Feb 2016 07:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits