Home About Browse Search
Svenska


Dialogprocessen om allemansrätten

underlag för utveckling av dialogmetodik och dialogkompetens

Bergeå, Hanna and Hallgren, Lars and Westberg, Lotten and Ångman, Elin (2013). Dialogprocessen om allemansrätten. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2013:2
[Report]

[img] PDF (Rapport 2013:2)
1MB

Abstract

Under 2012 och 2013 har avdelningen för Miljökommunikation vid SLU fungerat som rådgivare till Naturvårdsverket i planeringen och genomförandet av en dialogprocess om allemansrätten och dess tillämpning. Denna rapport har tillkommit som ett avslutande led i detta uppdrag.
Syftet med rapporten är att stödja utveckling av dialogmetodik och dialogkompetens inom naturresurshanteringen genom att redogöra för och kritiskt diskutera de erfarenheter som vi gjort av att arbeta med en omtvistad och komplex samhällsfråga genom dialog.
I rapporten redogör vi för de tankar och teorier som har väglett planeringen av dialogprocessen och diskuterar vad vi, så här i efterhand, anser att vi kunde ha gjort annorlunda.

Syftet med rapporten är alltså inte att diskutera dialogprocessens innehåll och/eller hur olika aktörer och intressen ser på frågor som rör allemansrätten. Rapporten ska ses som ett underlag för hur den som ansvarar för en dialogprocess bör planera, genomföra och förhålla sig till deltagarna och det som sker.

Rapporten består av följande fem delar:
1. Viktiga förutsättningar och ramar för upplägg och planering av dialogprocessen
2. Händelseutvecklingen i de fem möten som processen bestod av
3. Deltagarnas åsikter om processen, vad de tycker att de lärt sig
4. Deltagarnas rapportering av lärdomar från dialogprocessen till sina hemorganisationer
5. Diskussioner och rekommendationer

Authors/Creators:Bergeå, Hanna and Hallgren, Lars and Westberg, Lotten and Ångman, Elin
Title:Dialogprocessen om allemansrätten
Subtitle:underlag för utveckling av dialogmetodik och dialogkompetens
Series Name/Journal:Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU)
Year of publishing :December 2013
Number:2013:2
Number of Pages:96
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Dept. of Urban and Rural Development, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for electronic version:978-91-85735-30-3
ISSN:1654-0565
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E10 Agricultural economics and policies
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 508 Media and Communications > Communication Studies
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Social Sciences Interdisciplinary (Peace and Conflict Research and Studies on Sustainable Society)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Other Social Sciences not elsewhere specified
Agrovoc terms:Communication, Rights, Environment
Keywords:dialogmetodik, dialogkompetens, dialogprocess, allemansrätten, miljökommunikation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1769
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1769
ID Code:10751
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Deposited By: Informatör Anni Hoffrén
Deposited On:27 Jan 2014 13:59
Metadata Last Modified:22 Apr 2016 02:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits