Home About Browse Search
Svenska


Säker barnmiljö i lantbruket - utmaningar och åtgärdsstrategier

Lundqvist, Peter and Nilsson, Kerstin and Alwall Svennefelt, Catharina and Svennefelt, Wiveca (2013). Säker barnmiljö i lantbruket - utmaningar och åtgärdsstrategier. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:23
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Lantbrukare har en arbetsmiljö som förknippas med många skade- och hälsorisker. Gården är inte bara en arbetsplats, det är också en hemmiljö för hela lantbrukarfamiljen, inte minst barnen. Livet på landet innehåller många spännande möjligheter för barn och ungdomar, men det finns också många farliga platser och situationer då de kan skadas. Varje år skadas barn i lantbruksmiljön, ibland med dödlig utgång – detta ska inte behöva ske om det finns
fungerande barntillsyn för de mindre barnen och säkra miljöer att vistas i. Denna skrift har sitt fokus på erfarenheter, idéer och möjligheter att skapa en trygg utemiljö för barn i en gårdsmiljö. Framställningen är medvetet något ”provocerande” – för att väcka tankar och
diskussioner kring hur vi ska agera för att skapa en säker uppväxtmiljö för barn och ungdomar som bor på ett lantbruk.

Authors/Creators:Lundqvist, Peter and Nilsson, Kerstin and Alwall Svennefelt, Catharina and Svennefelt, Wiveca
Title:Säker barnmiljö i lantbruket - utmaningar och åtgärdsstrategier
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :30 September 2013
Number:2013:23
Number of Pages:41
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-87117-54-1
ISBN for electronic version:978-91-87117-54-1
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E12 Labour and employment
E Economics, development, and rural sociology > E50 Rural sociology and social security
E Economics, development, and rural sociology > E51 Rural population
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Work Sciences
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Other Social Sciences not elsewhere specified
Keywords:barn, ungdomar, lantbruk, skador, olycksfall, åtgärder, lekmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1653
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1653
ID Code:10831
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: Professor Peter Lundqvist
Deposited On:04 Oct 2013 14:03
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 11:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits