Home About Browse Search
Svenska


Rörflen som energi- och fiberråvara

en system- och ekonomistudie

Olsson, Rolf and Rosenqvist, Håkan and Burvall, Jan and Finell, Michael and Vinterbäck, J (2001). Rörflen som energi- och fiberråvara. Umeå: (NL, NJ) > Unit of Biomass Technology and Chemistry (t.o.m. 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. BTK-rapport ; 4
[Report]

[img] PDF
436kB

Abstract

Projektet är en första ansats att i en sammansatt projektgrupp genomföra en system- och
ekonomianalys av hela kedjor av rörflen till energi och fiberråvara. I analysen granskas lönsamheten i
olika led från odling till slutanvändning och flaskhalsar i utvecklingen av gröda till kommersiell
slutanvändning identifieras. I odlingsdelen görs jämförelser med Salix, medan olika
slutanvändningsalternativ endast omfattar rörflen.
Projektet har kraftigt försenats då slutresultat från AIR3-CT94-2465 med provtillverkning av
rörflensmassa i industriell skala bedömts vara angeläget att få med i rapporten. Detta har dock lett till
att vissa delar av odlingsavsnittet i rapporten innehåller kalkyldata som inte är helt aktuella.
Rörflensproduktionen begränsas idag av avsättningsproblem som i sin tur baseras på att teknik för
småskalig förädling saknas och att analyserade tekniker visar att relativt stor odling måste etableras
innan någon förädlingslinje kan byggas. Odlingsarealernas uppskalning för att ekonomi skall erhållas
är en viktig identifierad flaskhals. [...]

Storskalig produktion av rörflen medger avsevärd rationalisering av produktionskedjan och nya mer
högavkastande sorter är också under introduktion. Nya industrisorter är också i en marknadsintroduktionsfas.
Den första sorten ”Bamse” har i jämförande försök i EU-projektet gett 20% högre
skörd än fodersorten ”Palaton” som nu används.
Bäst lönsamhet eller bäst betalförmåga för rörflen ger storskalig produktion och kombinerad förädling
till massa och energi ”multifunctional use” som dock kommer att kräva arealsunderlag på c:a 40 000
ha rörflen. Innan investeringar i koklinjer för rörflen görs vid befintliga massaindustrier så måste
lantbruket skala upp rörflensodlingarna och visa att jordbruket kan och vill producera rörflen. En
uppskalning av rörflensodlingen måste ske successivt och alternativa användningar av rörflen för att
skapa avsättning under uppskalningsfasen måste då etableras. En framkomlig väg för att uppnå detta
kan vara att t.ex. etablera förädlingsanläggningar för rörflen. Ett första steg kan vara etablering av
brikettfabrik (arealsbehov 1000 ha) med avsättning till konverterade oljepannor i segmentet 100–1000
kW, dvs. ”Närvärmesegmentet”. Ett andra steg i detta då odling och marknad utvecklats är utbyggnad
av pelletslinje (3 000 ha) som i ett tredje steg kan kompletteras med fraktioneringsanläggning som
medger produktion av halvfabrikat till massa/papper och samtidigt energiproduktion. I detta fall så
måste ett antal ”fabriker ” (10-15) samverka för att tillsammans producera och leverera råvara till
massafabriken.

Authors/Creators:Olsson, Rolf and Rosenqvist, Håkan and Burvall, Jan and Finell, Michael and Vinterbäck, J
Title:Rörflen som energi- och fiberråvara
Subtitle:en system- och ekonomistudie
Series Name/Journal:BTK-rapport
Year of publishing :2001
Number:4
Number of Pages:60
Place of Publication:Umeå
Publisher:Enheten för biomassateknologi och kemi (BTK), Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1650-5115
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E10 Agricultural economics and policies
P Natural resources > P05 Energy resources management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Renewable Bioenergy Research
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 502 Economics and Business
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences
Keywords:rörflen, rörflenproduktion, energivara, fiberråvara, systemanalys, ekonomianalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1685
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1685
ID Code:10882
Department:(NL, NJ) > Unit of Biomass Technology and Chemistry (t.o.m. 121231)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:05 Nov 2013 10:28
Metadata Last Modified:13 Feb 2016 11:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits