Home About Browse Search
Svenska


Jämförvärden från provfisken

ett komplement till EQR8

Kinnerbäck, Anders (2013). Jämförvärden från provfisken. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2013:18
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Rapporten består av jämförelsevärden beräknade från nätprovfisken utförda i 1819 sjöar under åren 1993-2010. Sjöarna är i huvudsak uppdelade i limniska ekoregioner och ytterligare i sjöyta och maxdjup för att ge så bra precision som möjligt på jämförelsevärdena. Värden som representerar alla sjöar i regionen respektive hela landet redovisas också. Dessutom finns uppdelningar på sjöar där gös, öring respektive röding fångats samt sjöar med olika näringshalt och surhet. Jämförelsevärdena redovisas i tabeller uppdelade på artförekomst, artantal, relativ täthet (fångst per nät) och fiskens ålder/tillväxt. I stora drag är upplägget samma som i rapporten om jämförelsevärden för elfiskeregistret (Sers m fl, 2008), för att användarna skall känna igen sig. Principen är att de tabellerade värdena redovisas i percentiler.

Authors/Creators:Kinnerbäck, Anders
Title:Jämförvärden från provfisken
Subtitle:ett komplement till EQR8
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

This report presents values of species presence, number of species, catch per unit effort (CPUE) and fish age from a data set of 1819 Swedish lakes extracted from the NatiOnal Register of Survey test-fishing (NORS). The aim is to facilitate evaluations of Nordic gillnet surveys in lakes. Performers of test-fishing surveys often lack relevant reference values to compare with their measured values. Since there are about 100,000 lakes in Sweden there is consequently a huge variation in lake types and comparisons with reference values based on the entire country are less meaningful. Therefore, the data set was divided by limnic ecoregion and subdivided by lake size and maximum depth in order to get as good precision and relevant values as possible. The reference values are presented mainly in form of percentiles.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2013
Number:2013:18
Number of Pages:145
Place of Publication:Drottningholm
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Data from Environmental Assesment (FoMA) is used
SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
SLU - Environmental assessment > Programme Biodiversity
ISBN for electronic version:978-91-576-9183-5
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects
M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:provfiske, översiktsnät, sötvattensfisk, artförekomst, fångst/ansträngning, ålder, tillväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1721
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1721
Alternative URL:http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-resurser/Sidan%20Publikationer/Aqua%20reports%202013/Aqua%20reports%202013_18_e.pdf
ID Code:10919
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:05 Dec 2013 14:43
Metadata Last Modified:28 Feb 2022 08:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits