Home About Browse Search
Svenska


Utvärdering av prototyper för vertikala odlingssystem

Alsanius, Beatrix and Ljungquist, Johan and Strömblad, Rickard and Olenmark, Mikael and Eriksson, Thomas (2012). Utvärdering av prototyper för vertikala odlingssystem. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:2
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Abstract

Vertikala odlingssystem tillåter en effektivare platsanvändning och är intressanta alternativ vid odling i urbana och periurbana miljöer. I föreliggande studie konstruerades och utvärderades två prototyper av vertikala odlingssystem, en hängande variant medavgränsade odlingskärl och en golvplacerad variant bestående av 18 rännor med 7 kärl per ränna. Prototyp 1 och 2 tillämpade dropp- respektive kapillärbevattning. Våra resultat visar att: Båda prototyper lämpar sig för vidareutveckling, men (båda behöver optimeras för framtida bruk och) utvecklingsbehovet förefaller att vara större för prototyp 2. Sallad av säljbar storlek och kvalitet kunde odlas fram. Ljusbetingelser varierade påtagligt i höjdled inom odlingssystemet. Det fanns ett starkt samband mellan ljusintensitet och biomasseproduktion, bladstorlek, rotvikt och i viss mån rotlängd. Förekomst av bakterier och svampar var signifikant högre för prototyp 2 jämfört med prototyp 1; den låg i båda fallen på koncentrationer som konstaterats i näringslösning i kommersiella horisontella odlingssystem. Konstruktionerna som presenteras i detta faktabladär intellektuell egendom ägd av författarna till detta faktablad.

Authors/Creators:Alsanius, Beatrix and Ljungquist, Johan and Strömblad, Rickard and Olenmark, Mikael and Eriksson, Thomas
Title:Utvärdering av prototyper för vertikala odlingssystem
Alternative abstract:
LanguageAbstract
EnglishUNSPECIFIED
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :2012
Number:2012:2
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Partnerskap Alnarp
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F40 Plant ecology
J Handling, transport, storage and protection of agricultural products > J11 Handling, transport, storage and protection of plant products
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Keywords:hydroponiska odlingssystem, sallad, slutna system, stadsodling, växthus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1720
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1720
Alternative URL:http://194.47.52.113/janlars/partnerskapalnarp/uploads/faktablad/415.pdf
ID Code:10922
Department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:05 Dec 2013 12:34
Metadata Last Modified:11 Feb 2016 23:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits