Home About Browse Search
Svenska


Simakserien

en beskrivning av SLU:s proveniensserie med europeisk lärk (Larix decidua)

Karlman, Lars and Karlsson, Christer (2013). Simakserien. Siljansfors: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 8
[Report]

This is the latest version of this item.

[img] PDF (ESF-rapport 008)
2MB
[img] PDF (ESF-rapport Bilaga 1)
1MB
[img] PDF (ESF-rapport 008 Bilaga 2)
4MB

Abstract

Denna rapport sammanfattar den försöksserie med europeisk lärk som Milan Simak etablerade i Sverige under 1960-talet. Europeisk lärk (Larix decidua Mill.) planterades på 14 lokaler från Skåne i söder till Västerbotten i norra Sverige. Totalt användes 76 provenienser från hela utbredningsområdet av europeisk lärk (Alperna, Böhmen, Sudetbergen, Tatrabergen, Polen och Rumänien). Även provenienser från anlagda (icke inhemska) bestånd i Tyskland, Danmark, Storbritannien och Sverige ingick i försöket.

Resultaten indikerar en mycket god höjdutveckling under de första 40–50 åren. En övre höjd på 28 m vid 46 års totalålder är möjlig i centrala Sverige. I norra Sverige, på en ganska mager ståndort, hade den bästa proveniensen en övre höjd på nära 26 m vid 53 års totalålder. En jämförelse med rysk lärk (L. sukaczewii) på de nordliga ytorna visar på en bättre höjdutveckling hos europeisk lärk men en bättre stamrakhet hos rysk lärk. Stamrakheten hos europeisk lärk visar en tendens att bli sämre på de nordliga försökslokalerna. Studier gjorda vid plantetableringen visar på hög frekvens av höstfrostskador på dessa lokaler. Det finns dock skillnader i stamrakhet mellan olika provenienser av europeisk lärk. Bäst stamrakhet har en proveniens från Slovenien och den danska proveniensen Nödebo. Bäst tillväxt visar provenienser från Sudeterna och Tatrabergen.

Resultaten pekar på att europeisk lärk är ett intressant trädslag i norra Sverige upp till i alla fall breddgrad 64˚N. Känsligheten för höstfrost och stamrakhet är två faktorer som bör studeras vidare vid odling av europeisk lärk i Norrland.

Authors/Creators:Karlman, Lars and Karlsson, Christer
Title:Simakserien
Subtitle:en beskrivning av SLU:s proveniensserie med europeisk lärk (Larix decidua)
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

This report summarizes the field trial series of Milan Simak that was established in Sweden in the 1960´s. European larch (Larix decidua Mill.) was planted on 14 sites from Skåne in the south to Västerbotten in northern Sweden. A total of 76 provenances from the entire range of European larch (the Alps, Böhmen, Sudeten, Tatra Mountains, Poland and Rumania) are included. Furthermore, some non-autochthonous provenances from Germany, Denmark, Great Britain and Sweden are also included.

The results indicate a strong height growth during the first 40–50 years. A dominant height of 28 m at 46 years of total age is possible in central Sweden. In northern Sweden on a fairly poor site, the dominant height was about 26 m at an age of 53 years for the best growing provenance. A comparison at the northern sites between European larch and Russian larch (Larix sukaczewii) demonstrates a better height growth of European larch, but a better stem form in the Russian larches. The stem straightness in European larch seems to get worse on the more northern sites. Early studies on the northern sites have recorded quite frequent frost damage in the seedling stage in European larch. There are also differences between provenances, concerning stem straightness of European larch. Straightest stems were found in the Slovenian and the Danish Nödebo provenances. Highest yields were found in the Sudeten and the Tatra Mountains provenances.

This investigation indicates that European larch could be an interesting tree species for Northern Sweden up to at least latitude 64˚N. A concern is the stem shape and damage from autumn frosts in the seedling stage.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
Year of publishing :2013
Number:8
Number of Pages:33
Place of Publication:Siljansfors
Publisher:SLU, Enheten för skoglig fältforskning
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:Larix decidua, Forestry production, Sweden
Keywords:Larix decidua, Europeisk lärk, proveniensförsök, Norrland
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1733
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1733
ID Code:10940
Department:(S) > Unit for Field-based Forest Research
Deposited By: Ola Langvall
Deposited On:19 Dec 2013 11:53
Metadata Last Modified:11 Feb 2016 10:57

Available Versions of this Item

  • Simakserien. (deposited 19 Dec 2013 11:53) [Currently Displayed]

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits