Home About Browse Search
Svenska


The role of forests in Swedish media responses to climate change

frame analysis of media 1992-2010

Sjöstedt, Viveca (2013). The role of forests in Swedish media responses to climate change. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter), 1654-1383 ; 22
ISBN 978-91-576-9188-0
eISBN 978-91-576-9189-7
[Licentiate thesis]

[img] PDF
727kB

Abstract

Forest policy making depends on the perceptions of forests in the media. Media affects different parts of the policy process, e.g. the formulation and the implementation of policies. Departing from Habermas' description of media as mobilising and grouping relevant issues (2006) the thesis explores the perceptions of forests at the case of climate change in mass media and sectoral media. Climate change is one of the global challenges that are expected to affect forest use, as forests are connected to both mitigation and
adaptation. To capture the perceptions of forests in the media, frame analysis is used in this thesis. Two analyses are carried out; first a quantitative analysis focusing on the mobilisation of the forest-climate nexus in mass media and second a qualitative analysis focusing on the cognitive integration of bioenergy policy in the agricultural, energy and forest sectors. The three sectors were chosen for their connections to the production of bioenergy. The policy on bioenergy is analysed as it is considered part of Swedish
climate policy. The results show that forests in relation to climate change are perceived differently in the two analyses. The quantitative frame analysis of mass media inspired by Benford & Snow (2000) shows that forests are framed as a victim of climate change. This can be compared to the qualitative frame analysis á la Schön & Rein (1994) applied to the debate on bioenergy from forest products in sectoral media where bioenergy is framed primarily as an economic opportunity. The difference in how forests are
framed can result from the media format or the issue as such (bioenergy or forest-climate change nexus). The support of climate policies and the strength of the different roles of forests in the analysis are difficult to
compare as the results are obtained through different analyses. However, the results show that forests are perceived as an economic opportunity and as a part of nature. The diverging perceptions of forests in climate change require policy making processes that are able to handle these frame conflicts.

Authors/Creators:Sjöstedt, Viveca
Title:The role of forests in Swedish media responses to climate change
Subtitle:frame analysis of media 1992-2010
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Skogspolicies beror på hur skogen beskrivs i media. Media påverkar olika delar av policyprocessen, t.ex. formuleringen och implementeringen. Genom att utgå ifrån Habermas (2006) beskrivning av media som mobiliserande och
grupperande av relevanta frågor, undersöks här uppfattningen om skogens förhållande till klimatförändringar i allmän och sektoriell media. Klimatpolicies kan förväntas påverka hur skogen används, eftersom att skog är en källa både för minskning av utsläpp och som en anpassningsåtgärd. Exakt vilken roll skogen kommer att spela beror på medias beskrivning av skog i förhållande till klimatförändringarna.

För att fånga beskrivningen av skog och klimat i media använder jag mig av två tolkningsanalyser (frame analyses) som ska fånga in s.k. förståelseramar (frames) kring skog. Först görs en kvantitativ analys som fokuserar på mobiliseringen i den allmänna debatten om skogs- och klimatfrågan och sedan en kvalitativ analys som ser på den kognitiva integrationen av den svenska bioenergipolicyn i jordbruks-, energi- och skogssektorn. Bioenergipolicyn analyseras då den betraktas som en del av den svenska
klimatpolicyn och sektorerna valdes på grund av sina kopplingar till bioenergiproduktionen. Analyserna visar att uppfattningen om skog i förhållande till klimatförändringar skiljer sig åt; den kvantitativa analysen av allmän media som är inspirerad av Benford and Snow (2000) visar att skog
uppfattas som offer för klimatförändringar och att den sammankopplade skogs- och klimatfrågan inte uppmanar till handling då ingen specifik aktör uppmanas ta ansvar för problemet. Skogens roll som offer utan tydlig hjälpare kan jämföras med den kvalitativa analysen av sektorsmedia (som
utgår från Schön & Rein (1994)). Analysen visar att skogen främst betraktas som en ekonomisk möjlighet i samband med bioenergi, då de tre undersökta sektorerna stödjer en ökad bioenergianvändning.

Skillnaden i hur skogen uppfattas kan vara ett resultat av de olika typer av mediaformat som analyseras eller på grund av typen av fråga som skogen är kopplad till (klimatfrågan eller den specifika frågan om bioenergi). Stödet till klimatpolicies och betydelsen av de olika roller som skogen har i analyserna är svåra att jämföra eftersom att resultaten kommer från olika analyser, dock illustreras att skog betraktas både som en ekonomisk möjlighet och som natur i förhållande till klimatförändringar. Skillnaden i synen på skogen kräver därför processer för policyskapande som hanterar dessa konflikter mellan förståelseramar.

Series Name/Journal:Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter)
Year of publishing :2013
Number:22
Number of Pages:46
Papers/manuscripts:
NumberReferences
I.Kleinschmit, D. & Sjöstedt, V. (2014). Between science and politics: Swedish newspaper reporting on forests in a changing climate. Environmental Science & Policy 35, 117-127.
II.Sjöstedt, V. & Kleinschmit, D. (under review). Integration of bioenergy policy – a multi-sectoral frame analysis. Under review for Environment and Planning C.
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Dept. of Forest Products, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-576-9188-0
ISBN for electronic version:978-91-576-9189-7
ISSN:1654-1383
Language:English
Publication Type:Licentiate thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
P Natural resources > P40 Meteorology and climatology
X Agricola extesions > X80 Social sciences, humanities and education
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Other Social Sciences not elsewhere specified
Agrovoc terms:forestry, climatic change, mass media, public opinion, forestry policies, environmental policies, bioenergy, sweden
Keywords:forest policy, media, frame analysis, bioenergy, policy integration, mobilisation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1730
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1730
ID Code:10946
Department:(S) > Dept. of Forest Products (until 180101)
External funders:Future Forests
Deposited By: Viveca M.E. Sjöstedt
Deposited On:19 Dec 2013 13:48
Metadata Last Modified:05 Feb 2016 00:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits