Home About Browse Search
Svenska


Studiebesökens pedagogiska potential i högre utbildningar

intervjubaserad studie av Lantmästarprogrammet

Larsson Jönsson, Helene (2013). Studiebesökens pedagogiska potential i högre utbildningar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:25
[Report]

[img] PDF
613kB

Abstract

Inom ramen för en fyra-veckors projektkurs genomfördes en intervjubaserad studie om studiebesökens utnyttjande på Lantmästarprogrammet vid SLU. Studiens syfte var att få en
inblick i kursledares och studenters uppfattning samt deras pedagogiska tankar om studiebesök. Studien består av tre intervjuer med kursansvariga lärare samt av en
gruppintervju med åtta lantmästarstudenter. Intervjumaterialet sammanställdes till ett protokoll som sedan användes för att skapa nya frågekategorier. Intervjuerna visade att det fanns variation mellan olika studiebesök både vad gäller planering, genomförande och
återkoppling. De intervjuade lärarna lade stor vikt vid att skapa ett bra förhållande mellan universitet och näringsliv. Lärarna hade många kreativa idéer och hade funderat/provat på att använda studiebesöken på ett sätt så att studenterna hade möjlighet att uppnå en djupare
förståelse. Studentgruppen önskade en bättre planering och tydligare mål med studiebesöken så att de kan fokusera på rätt saker när de är ute på studiebesöken. Vidare ser studenterna gärna att de har någon sorts uppgift att ta reda på eller praktiskt utföra under studiebesöken så
att de kan koppla ihop teori och praktik. Intervjustudien gav en bra inblick i hur lärare och studenter på Lantmästarprogrammet upplever studiebesöken och kan användas som underlag till vidare diskussion mellan lärare och studenter så att studiebesöken kan utvecklas så att de
kan bidra till att ge studenterna en djupare förståelse.

Authors/Creators:Larsson Jönsson, Helene
Title:Studiebesökens pedagogiska potential i högre utbildningar
Subtitle:intervjubaserad studie av Lantmästarprogrammet
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

An interview study on the utilization of field trips at the Agricultural and Rural Management Diploma Programme at the Swedish University of Agriculture, was carried out within a four week project course in pedagogics. The aim of the study was to gain an insight into the ideas and pedagogical thoughts concerning field trips, from both course managers and students. The study consisted of three individual interviews with course managers and a group interview
with eight students at the Agricultural and Rural Management Diploma Programme. The interview data was put together into a protocol, from which new question categories were created. The interviews revealed that different field trips varied in terms of both planning,
accomplishment and follow-up. The teachers within the study placed great emphasis on creating a good relationship between the University and the industry. Furthermore, the
teachers had a lot of creative ideas and they had thought of, and in some cases even tried to use the field trips in such a way that the students were able to achieve a deeper understanding. The students wanted to have better planned field trips and they also wanted to have a clear goal with the trips so that they are able to focus on the “right” things when they are at the field trips. Furthermore, the students wanted to have a theoretical or practical assignment to perform during the field trip that would help them to connect theory and practice in a good way. The interview study provided a good insight in how teachers and students at the Agricultural and Rural Management Diploma Programme experience field trips. The report can be used as a basis for further discussions among teachers and students which hopefully will lead to well organized field trips designed in a way that students have the opportunity to
achieve a deeper understanding.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2013
Number:2013:25
Number of Pages:19
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds och jordbruksvetenskap, veriges Lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-87117-56-5
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:C Education, extension, and advisory work > C10 Education
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 503 Educational Sciences > Pedagogy
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 503 Educational Sciences > Learning
Agrovoc terms:learning, learning capacity, agriculture
Keywords:studiebesök, pedagogik, praktiskt lärande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1740
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1740
ID Code:10954
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: Fil.Dr Helene Larsson Jönsson
Deposited On:20 Dec 2013 13:10
Metadata Last Modified:18 Feb 2016 09:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits