Home About Browse Search
Svenska


Laserskanning och digital fotogrammetri i skogsbruket. (2. uppl.)

Nordkvist, Karin and Sandström, Emma and Reese, Heather and Olsson, Håkan (2013). Laserskanning och digital fotogrammetri i skogsbruket. (2. uppl.). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 407
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Förord till första upplagan
Flygburen laserskanning och automatiserad användning av digital fotogrammetri håller för närvarande på att revolutionera metoderna för skogsinventering. Detta kompendium är en första ansats att utarbeta ett läromedel på svenska inom området. Kompendiet är framtaget för distanskursen Laserskanning och digital fotogrammetri i skogsbruket vid Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, hösten 2012. Vi hoppas att det även kan få en vidare spridning i det svenska skogsbruket, samt att det kan vidareutvecklas inför kommande kurstillfällen allteftersom nya erfarenheter inom detta snabbt expanderande område vinns. Författarna är därför också tacksamma för synpunkter på kompendiets innehåll och förslag till kompletteringar. Dessa kan skickas till huvudförfattaren Karin Nordkvist (e-post karin.nordkvist@slu.se).
Kompendiet har finansierats av Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond och SLU.
Vid SLU har Jonas Bohlin, Magnus Ekström, Johan Holmgren, Eva Lindberg och Jörgen Wallerman bidragit till kompendiet.
Värdefulla bidrag till innehållet har även lämnats av: Helen Rost och Martin Sjödin, Blom Sweden AB; Fredrik Walter, Dianthus AB; Ulf Söderman, FORAN Remote Sensing AB; Thomas Brethvad, COWI; Andreas Rönnberg, Lantmäteriet; Anders Boberg, Tyréns.
Där inget annat anges är figurerna gjorda av Karin Nordkvist. Dessa figurer samt kompendiets text är licensierade under Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.5.
Umeå i september 2012
Karin Nordkvist och Håkan Olsson
Förord till andra upplagan
I den andra upplagan hösten 2013 så har kompendiet kompletterats med övningsuppgifter för bearbetning av laserskannerdata för skogliga ändamål, vilka återfinns i ett appendix. Övningsuppgifterna och främst anpassade för kurser vid SLU. Uppgifterna är utformade av Karin Nordkvist, Emma Sandström och Heather Reese vid SLU. Även övningsuppgifterna är finansierade av Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond och SLU. Endast mindre ändringar har gjorts av texten i övrigt.

Authors/Creators:Nordkvist, Karin and Sandström, Emma and Reese, Heather and Olsson, Håkan
Title:Laserskanning och digital fotogrammetri i skogsbruket. (2. uppl.)
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2013
Number:407
Number of Pages:117
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för Skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:U Auxiliary disciplines > U40 Surveying methods
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Area technology > Remote sensing
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Area economics
Agrovoc terms:aerial surveying, remote sensing, lasers, photogrammetry, forestry
Keywords:laserskanning, digital fotogrammetri, skogsinventering, areabaserade skattningar, övningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1761
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1761
ID Code:10956
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
External funders:Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond
Deposited By: Maud Tyboni
Deposited On:20 Jan 2014 14:41
Metadata Last Modified:16 Feb 2016 10:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits