Home About Browse Search
Svenska


Radioaktivt cesium i vildsvin

variabler som påverkar halterna av cesium-137 i vildsvin (Sus scrofa)

Fritzson, Karl (2013). Radioaktivt cesium i vildsvin. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
897kB

Abstract

Halterna 137Cs från Tjernobylolyckan är fortfarande mätbara i växter och vilt i många områden som tog emot nedfall från olyckan. Under de senaste decennierna har vildsvinen efter återintroduktionen i Sverige, expanderat till områden med förhöjda 137Cs-halter. Hos annat vilt har halterna radioaktivt cesium stadigt sjunkit under åren. Det finns dock farhågor om att den expanderande vildsvinsstammen kommer att få höga koncentrationer och att halterna inte kommer minska inom den närmaste framtiden. I den här studien har jag gått igenom aktuell litteratur i ämnet och analyserat 72 vildsvinsprover från främst Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län. Ett antal växt-, avförings- och svampprover har också analyserats för att identifiera eller konfirmera tänkbara källor till cesiumhalterna hos vildsvinen. Medelvärdet för 137Cs i vildsvin var 789 BqKg-1 (v.v.) med en spridning från 1 till 4860 BqKg-1 (v.v.). Suggorna hade ungefär dubbelt så hög genomsnittshalt som galtarna. Hjorttryfflarna (Elaphomyces ssp) hade högst värden bland proverna, med ett medelvärde på 31036 BqKg-1 (ts) och bör därför kunna ses som en påtaglig källa till vildsvinens halter av 137Cs. Troligen varierar halterna i Svenska vildsvin även med åldern och årstiden. Mer provtagning på ett fåtal lokaler jämnt utspritt under året skulle kunna ge ett statistiskt säkrare resultat av halterna i vildsvin och dess föda.

Authors/Creators:Fritzson, Karl
Title:Radioaktivt cesium i vildsvin
Subtitle:variabler som påverkar halterna av cesium-137 i vildsvin (Sus scrofa)
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

The levels of 137Cs from the Tjernobyl accident are still measurable in plants and game in areas in Sweden which received downpour from the accident. During the last decades the wild boar has been reintroduced in Sweden and it is expanding in to areas with elevated levels of 137Cs. In other game the levels of 137Cs has been decreasing but this is probably not the case with wild boar. The content of caesium in wild boar is not likely to decline in the close future. In this study I have been reviewing literature on the subject and analysed 72 wild boar samples mainly from the counties of Uppsala, Västmanland and Södermanland. A number of plant, faeces and mushroom samples have also been analysed to identify or confirm major possible sources of 137Cs in wild boar. The mean of 137Cs in wild boar was 789 BqKg-1 fresh matter with a range from 1 to 4860 BqKg-1. Females had twice as high levels as males. Deer truffles (Elaphomyces ssp) had highest values among the food samples, with a mean of 31036 BqKg-1 dry weight and are therefore likely to be one of the main sources for the high levels shown in wild boar. Swedish boars probably have some variations in 137Cs levels according to age and season but further studies have to be done to find significance in these parameters.

Year of publishing :2013
Number of Pages:20
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Additional Information:Rapporten är ett resultat av samarbete med Uppsala Universitet. Studentarbete som gjordes vid Uppsala Universitet med en stark medverkan av SLU. Arbetet är inte ett SLU-examensarbete men publiceras som SLU-rapport inom institutionens rapportserie - på handledarens begäran.
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L20 Animal ecology
P Natural resources > P30 Soil science and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:wild boar, caesium, radioactivity, radioecology
Keywords:vildsvin, cesium-137, radioaktivitet, hjorttryffel, radioekologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1770
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1770
ID Code:10990
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: Gertrud Nordlander
Deposited On:28 Jan 2014 15:26
Metadata Last Modified:08 Jun 2016 06:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits