Home About Browse Search
Svenska


Tumregler eller siffror?

bönders beslutsunderlag vid investeringar

Nilsson, Jerker and Björklund, Thomas (2014). Tumregler eller siffror? Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Economics
Other, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:1
[Factsheet]

[img] PDF
2MB

Abstract

Enligt denna studie är formell kalkylering inte så utbredd inom lantbrukarkretsar som man kunde förvänta sig med tanke på de stora belopp, som dagens investeringar kräver. Informella eller erfarenhetsbaserade kalkylmetoder dominerar. Av de formella kalkyleringsmetoderna använder respondenterna endast två, nämligen investeringskalkyler och bidragskalkyler. Några av intervjupersonerna var inte bekanta med begreppet täckningsbidrag. Studiens resultat är delvis ett underbetyg åt den ekonomistyrningsundervisning, som bedrivs vid universitet och skolor samt läromedlen där. Vid kursernas och läroböckernas uppläggning beaktas inte de sociala och pedagogiska aspekterna av kalkylering. Det räcker inte med att förklara olika kalkyleringsmetoder utan man bör också se till att eleverna är motiverade att använda dem.

Authors/Creators:Nilsson, Jerker and Björklund, Thomas
Title:Tumregler eller siffror?
Subtitle:bönders beslutsunderlag vid investeringar
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2014
Number:2014:1
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E20 Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 502 Economics and Business > Business Administration
Agrovoc terms:economics, investment, decision making, human behaviour, sweden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1790
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1790
ID Code:11018
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Other
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:21 Feb 2014 13:41
Metadata Last Modified:16 Dec 2014 13:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits