Home About Browse Search
Svenska


Parallellpublicering av artiklar i SLU:s öppna arkiv

en utvärdering av bibliotekets arbetsprocesser

Ericsson, Jenny and Ericsson, Urban and Hansson, Sofia and Håkansson, Charlotte (2013). Parallellpublicering av artiklar i SLU:s öppna arkiv. Alnarp: Common Units > SLU University Library, Sveriges lantbruksuniversitet. SLU-bibliotekets rapportserie / Sveriges lantbruksuniversitet, SLU-biblioteket ; 2
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Rapporten beskriver ett projekt som jämfört två metoder och arbetsprocesser för att parallellpublicera artiklar i Epsilon (SLU:s elektroniska fulltextarkiv). Den befintliga författarbaserade deponeringen jämförs med det pilotprojekt som genomförts vid en av institutionerna på Fakulteten för skogsvetenskap. Där utförde biblioteket deponeringen av artiklarna. Projektet syftade till att utvärdera de båda tillvägagångssätten och ta fram ett underlag för beslut om hur arbetet med parallellpublicering vid SLU-biblioteket ska organiseras i framtiden. Vägen in i framtiden visade sig under projekttidens gång vara en tredje väg, en som baseras på återanvändning av metadata och filer som importeras från publikationsdatabasen SLUpub (lanserades i april 2013). Rapporten innehåller också översiktliga resultat från en enkätstudie som besvarades av andra lärosäten i Sverige för att vi skulle få kännedom och kunskap om deras arbetsprocesser.

Authors/Creators:Ericsson, Jenny and Ericsson, Urban and Hansson, Sofia and Håkansson, Charlotte
Title:Parallellpublicering av artiklar i SLU:s öppna arkiv
Subtitle:en utvärdering av bibliotekets arbetsprocesser
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

This report (“Post-print publishing of journal articles in the SLU Open Archive”) describes a project which compared two methods and work processes for post-print publishing of journal articles in Epsilon (the SLU electronic full text archive). The existing author based method is compared to a pilot project carried out at one of the departments of the Faculty of Forest Sciences, where the Library deposited the articles. The project’s aim was to evaluate both these methods and present a basic material for deciding the future organization of post print publishing support at the SLU University Library. The way to the future turned out to be a third option, based on re-using metadata and files imported from the publication database SLUpub (launched in April 2013). This report also contains summarized results from a sur-vey on post-print publishing at other universities in Sweden, carried out in order to give us information about their work processes.

Series Name/Journal:SLU-bibliotekets rapportserie / Sveriges lantbruksuniversitet, SLU-biblioteket
Year of publishing :2013
Number:2
Number of Pages:56
Place of Publication:Alnarp
Publisher:SLU-biblioteket, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:X Agricola extesions > X20 Computer and library sciences
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 102 Computer and Information Science > Information Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 508 Media and Communications > Communication Studies
Agrovoc terms:research support, libraries
Keywords:öppna arkiv, parallellpublicering, forskarstöd, universitetsbibliotek
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1807
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1807
ID Code:11040
Department:Common Units > SLU University Library
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:17 Mar 2014 15:30
Metadata Last Modified:04 Aug 2015 21:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits