Home About Browse Search
Svenska


Håll reda på betesdjuren i naturbetesmarker med hjälp av GPS

Herlin, Anders (2014). Håll reda på betesdjuren i naturbetesmarker med hjälp av GPS. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:7
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Abstract

Tillsyn av betesdjur i naturbetesmarker kan vara tidskrävande och svåra att överblicka på grund av terräng- och vegetationsförhållanden. Om man förser några djur i flocken med GPS-enheter som är kopplade till mobilnätet, och som ger positioner vid några utvalda tillfällen per dygn, så kan djuren lokaliseras snabbare. Effektiviteten hos en GPS-enhet är andelen positioner som enheten faktiskt samlat in och avgett i relation till hur många den
är inställd på att samla in och avge under en tidsperiod. För att få erfarenhet studerades nötkreatur med GPS-enheter som betat ett drygt 200 ha stort naturbetesområde i Blekinge. De viktigaste faktorerna att ta hänsyn till för att använda GPS-tekniken för att övervaka och finna betesdjur i naturbetesmarker är att:
- Mobilnätet har en bra täckning i betesmarken. Täckningen kan variera mellan olika operatörer.
- GPS-enheten måste placeras i högsta möjliga läge, på djurets nacke. Med hjälp av en motvikt i halsbandet ordnas
detta.
- GPS-enheterna måste vara tillräckligt robusta för att tåla väder, vind och övriga påfrestningar som t.ex. när djuren betar i buskage
- Effektiviteten hos GPS-enheter kan vara upp mot 90 % under gynnsamma förhållanden dvs. utan träd/lövtäcke på
betesmarken
- GPS-enhetens effektivitet är högre på dagen troligen för att djuren då vistas på öppna betesmarker medan de går in
i skogen under natten
- En effektivitet på 60-80 % är praktiskt användbart
- GPS-enhetens effektivitet kan variera mellan olika fabrikat och modeller
- GPS-enhetens batterikapacitet tillsammans med frekvensen positioner som den är inställd på avgör hur länge
enheten fungerar GPS-tekniken är ett värdefullt hjälpmedel
för djurhållare som har större svåröverblickbara
betesmarker där man vill lokalisera djuren snabbare och därmed effektivisera tillsynen.

Authors/Creators:Herlin, Anders
Title:Håll reda på betesdjuren i naturbetesmarker med hjälp av GPS
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :May 2014
Number:2014:7
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Agrovoc terms:cattle, global positioning systems, pastures
Keywords:Cattle, GPS, Semi-natural pastures
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1903
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1903
ID Code:11166
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Skogssällskapet
Deposited By: Anders Herlin
Deposited On:16 May 2014 13:44
Metadata Last Modified:14 Dec 2015 16:41
Project info:
Name:Effektivare övervakning av betande nötkreatur i större och/eller svåröverblickbara betesmarker med hjälp av GPS – en pilotstudie
ID:SSWF 11-1 / 40-3; 618
Programme:Stina Werners fond; Partnerskap Alnarp

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits