Home About Browse Search
Svenska


Ett samlingsprov eller många delprov när vall skall utvärderas som biogassubstrat?

Prade, Thomas and Svensson, Sven-Erik and Englund, Jan-Eric (2014). Ett samlingsprov eller många delprov när vall skall utvärderas som biogassubstrat? Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:5
[Factsheet]

[img] PDF
5MB

Abstract

Vallar på lägre avkastande marginaljordar har en stor potential till hållbar odling av biomassa för biogasproduktion, samtidigt som landskapet kan bevaras
öppet. Enligt officiell statistik från 2011 finns ca 180 000 ha åkermark i träda, men arealen som ligger ”outnyttjad”
kan enligt andra bedömningar vara så stor som 800 000 ha. Detta tyder på att det i nuläget finns stora arealer tillgängliga för produktion av biogassubstrat, vilket kan bidra till att öka biodiversiteten, förse samhället med
hållbara drivmedel och recirkulerad växtnäring till livsmedelproduktion.
Målet med studien var att undersöka spridningen i resultat från metanpotentialbestämningar av vall på marginalmark
för att undersöka möjligheten till minskning av analyskostnaderna genom en förbättrad provtagningsstrategi.
Studien visade att antalet analyser för metanpotentialbestämning kan reduceras avsevärt när samlingsprover används istället för delprov.

Authors/Creators:Prade, Thomas and Svensson, Sven-Erik and Englund, Jan-Eric
Title:Ett samlingsprov eller många delprov när vall skall utvärderas som biogassubstrat?
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :May 2014
Number:2014:5
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P06 Renewable energy resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Renewable Bioenergy Research
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agrovoc terms:renewable energy, bioenergy, tests
Keywords:provtagningsstrategi, samlingsprov, delprov, felmarginal, metanpotential
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1891
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1891
ID Code:11170
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: Thomas Prade
Deposited On:16 May 2014 14:17
Metadata Last Modified:09 Feb 2016 13:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits