Home About Browse Search
Svenska


Towards new reporting of drained organic soils under the UNFCCC

assessment of emission factors and areas in Sweden

Lindgren, Amelie and Lundblad, Mattias (2014). Towards new reporting of drained organic soils under the UNFCCC. Uppsala, Sweden: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 14
[Report]

[img] PDF
789kB

Abstract

The 2013 Supplement to the 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands (Wetlands Supplement), hereafter called WL GL, was adopted and accepted at the 37th Session of the IPCC in October 2013. This study assesses how to adapt the WL GL for Swedish conditions and available data sources. This includes both the assessment of emission factors and the possibility to obtain relevant activity data for the categories included in the WL GL. The report focuses on land use categories in the Land use, Land use change and Forestry sector (LULUCF) where emissions from drained organic soils occur, and the rewetting of these organic soils.

Table 2 summarizes the recommended emission factors described throughout the sections in this report, and the total impact of the new emission factors on the emissions from a land-use area (IEF). See relevant sections for discussion on the choice of emission factors. The emission factors presented here are only representative for land remaining within a category and not for land use change between categories, except rewetting.

These results show that drained organic Cropland has the highest impact per area. Swedish Forest land contributes with the highest CO2 -eq emissions due to the large area. The total emissions from the land-use categories described in table 2 are 10.63 Mt CO2 eq.

Authors/Creators:Lindgren, Amelie and Lundblad, Mattias
Title:Towards new reporting of drained organic soils under the UNFCCC
Subtitle:assessment of emission factors and areas in Sweden
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

I oktober 2013, under IPCCs 37:e session, antogs “The 2013 Supplement to the 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands” (hädanefter kallat WL GL). Dessa antogs också av Klimatkonventionens (UNFCCC) 19:e partsmöte att användas som en del av metodriktlinjerna för rapportering av växthusgaser inom markanvändningssektorn (LULUCF) till UNFCCC. I samband med dessa nya riktlinjer uppstod behovet av att utreda hur dessa skulle kunna användas för svenska förhållanden och för Sverige tillgängliga datakällor. Detta arbete inkluderar både att utreda de befintliga emissionsfaktorerna, de nya angivna i WL GL och i särskilda fall ta fram ytterligare alternativ om behovet, eller kunskapen finns. Dessutom innebär arbetet även att ta fram relevant aktivitetsdata för de markanvändningskategorier som ingår i WL GL. Denna rapport fokuserar på utsläpp av växthusgaser från dränerad organogen mark, torvbrytning och återvätning av organogen mark.

I tabell 1 summeras de emissionsfaktorer som rekommenderas att användas inom svensk klimatrapportering av dränerad organogen mark, torvbrytning och återvätning. Varje enskild rekommendation diskuteras i respektive kapitel (Forest land till Rewetting). Emissionsfaktorerna gäller generellt för mark som inte genomgår någon markanvändningsförändring utom för återvätning.

I tabell 1 visas även en total emissionsfaktor i CO2-C ekvivalenter som beskriver den sammanlagda belastningen på utsläppen från en markanvändningskategori per hektar (implied emission factor, IEF). Resultaten visar att dränerad organogen jordbruksmark har den högsta belastningen per ytenhet, däremot står dränerad organogen skogmark för de största totala utsläppen på grund av dess areal. Den sammanlagda emissionen från dränerad organogen mark, torvbrytning och återvätning baserat på de arealuppskattningar som gjorts i denna studie uppgår till 10,63 Mt CO2-ekv.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö)
Year of publishing :May 2014
Number:14
Number of Pages:54
Place of Publication:Uppsala, Sweden
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9222-1
ISBN for electronic version:978-91-576-9222-1
Language:English
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P30 Soil science and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Agrovoc terms:drainage, soil, climate, greenhouse gases, carbon dioxide, nitrous oxide, methane
Keywords:dränerad mark, organogen, klimatkonventionen, växthusgaser, koldioxid , lustgas, metan, IPCC
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1932
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1932
ID Code:11172
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: Anna Nyberg
Deposited On:26 May 2014 14:15
Metadata Last Modified:18 Feb 2016 04:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits