Home About Browse Search
Svenska


Sustainable Bergslagen

a landscape approach initiative in Sweden

Angelstam, Per and Axelsson, Robert (2014). Sustainable Bergslagen. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Euroscapes report ; 2014:4
[Report]

[img] PDF (EUROSCAPES Report 2014:4)
8MB
[img] Image (JPEG)
13kB

Abstract

Bergslagen in south-central Sweden is an informal region
with a long history of intensive land use. The legacies of
than 2000 years of integrated use of ore, forests and water
major national and international economic importance now
involve several challenges for the maintenance of
landscapes. This includes sustainability of rural and urban
communities, of green infrastructures for natural capital
and human well-being as well as of forests, river basins
and mining. In response to this cross-sectoral integration
necessary at multiple levels of public, private and civil
as well as academia and schools. Landscapes need thus to be
viewed as integrated socio-ecological systems. Collaboration
and continuous learning among actors and stakeholders are
needed for sustainable use and management of landscapes’
goods, services and values. To support this requires (1)
data, monitoring and assessment of different aspects of
sustainability, (2) continuous knowledge production about
material and immaterial landscape values relevant for the
management of ecological, economic, social and cultural
dimensions, (3) information and communication using both
traditional media, as well as (4) through art and culture.
the vision to contribute to satisfying these requirements
Sustainable Bergslagen initiative emerged gradually since
2004 as a multi-level partnership for sustainable landscapes
(www.bergslagen.org). By joining the International Model
Forest Network (IMFN), and the network for Long Term
Socio-Economic and Ecological Research (LTSER), actors
and stakeholders can learn from other regions’ sustainable
development processes, and make Bergslagen more visible
internationally.

Authors/Creators:Angelstam, Per and Axelsson, Robert
Title:Sustainable Bergslagen
Subtitle:a landscape approach initiative in Sweden
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Bergslagen i södra Mellansverige är en informell region med
en lång historia av intensiv markanvändning. Arvet från
mer än 2000 år av integrerad användning av malm, skog
och vatten av stor nationell och internationell ekonomisk
betydelse involverar nu flera utmaningar för upprätthållande
av hållbara landskap. Detta inkluderar hållbar stad och
landsbygd, fungerande gröna infrastrukturer för bevarande
av naturkapital och mänskligt välbefinnande, liksom
uthålligt nyttjande av skog, vatten och malm. Detta kräver
sektorsövergripande integration på flera nivåer inom offentlig, privat och civil sektor, liksom akademi och skolor. Landskap måste därför ses som integrerade socio-ekologiska system.

Samarbete och kontinuerligt lärande mellan aktörer och
intressenter behövs för hållbar användning och förvaltning av landskaps varor, tjänster och värden. För att stödja detta krävs (1) data, uppföljning och utvärdering av olika aspekter av hållbar utveckling, (2) kontinuerlig kunskapsproduktion om materiella och immateriella landskapsvärden som är relevanta för hanteringen av ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella dimensioner, (3) information och kommunikation med hjälp av både traditionella medier, samt (4) genom konst och kultur . Med visionen att bidra till att uppfylla dessa krav uppstod initiativet Sustainable Bergslagen successivt sedan 2004 som ett partnerskap på flera nivåer för hållbara landskap (www.bergslagen.org). Genom att bli medlemmar internationella Model Forest Network (IMFN) 2007, och nätverket för Long Term Socio-Ecological Research (LTSER), kan aktörer och intressenter lära av andra regioners
hållbara utvecklingsprocesser , och göra Bergslagen mer
synligt internationellt.

Series Name/Journal:Euroscapes report
Year of publishing :May 2014
Number:2014:4
Number of Pages:15
Place of Publication:Skinnskatteberg
Publisher:Swedish University of Agricultural Sciences
Associated Programs and Other Stakeholders:Euroscapes
ISSN:2001-581X
Language:English
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:C Education, extension, and advisory work > C20 Extension
E Economics, development, and rural sociology > E10 Agricultural economics and policies
K Forestry > K10 Forestry production
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
P Natural resources > P10 Water resources and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 506 Political Science > Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Social Sciences Interdisciplinary (Peace and Conflict Research and Studies on Sustainable Society)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 6 Humanities > 605 Other Humanities > Cultural Studies
Agrovoc terms:rural development, regional development, sustainability, ecosystem services, governance, model forests
Keywords:rural development, regional development, community led local development, sustainability, green infrastructures, ecosystem services, adaptive governance, Model Forest, LTSER
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1938
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1938
ID Code:11180
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > School for Forest Management
External funders:FORMAS
Deposited By: Robert Axelsson
Deposited On:28 May 2014 15:37
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 11:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits