Home About Browse Search
Svenska


Swedish environmental quality criteria

the challenge of classifying surface waters

Lindberg, Johanna (2001). Swedish environmental quality criteria. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys, 1403-997X ; 2001:11
[Licentiate thesis]

[img] PDF
641kB

Abstract

Sweden has recently presented a new system of Environmental Quality Criteria
(EQC) that are expected to support a flexible, goal-oriented approach to
environmental management. The EQC of surface water may serve as the basis
for implementing the European Union's Water Framework Directive (WFD) in
Sweden. Useful as EQC can be for establishing management priorities and
monitoring changes over time, though, there is a long-standing concern that the
simplifications inherent in assessment systems such as EQC compromise their
value. One manifestation of this concern was the two decades of active debate
before the official adoption by the Swedish Environmental Protection Agency in
1990. Understanding the concerns which led to this delay may provide useful
insights into the challenges of implementing EQC and even the WFD. The aim
of this thesis is to improve the understanding of EQC and their implementation
by examining the EQC from both scientific and management perspectives. This
is done by first presenting a case study of how the new surface water EQC are
applied in river basin, and then through a historical study of the decades leading
up to the official adoption of the first surface water EQC. The historical study
found that it was not so much a definitive resolution of any scientific problems,
but rather developments in management strategies, together with a change in the
nature of the environmental problems facing Sweden, that were of most importance
for EQC finally being not only sanctioned, but touted in 1999 as a key feature
of future environmental management in Sweden. The river basin case study
found that EQC could make a valuable contribution to environmental assessment,
particularly by bringing a broader spectrum of managers, stakeholders and
politicians into contact with environmental data and a coherent overview of the
situation in a region. The value of that contribution, however, is contingent upon
an expert review of the results that identifies potential problems in the specific
EQC application where greater expertise is required for a satisfactory assessment.

Authors/Creators:Lindberg, Johanna
Title:Swedish environmental quality criteria
Subtitle:the challenge of classifying surface waters
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

Nyligen presenterade Naturvårdsverket (NV) ett nytt verktyg för bedömning av miljökvalitet
som skall användas i miljömålsarbetet, bedömningsgrunder (BG) för sjöar och
vattendrag. BG kommer även att användas i implementeringen av EU's vattendirektiv i
Sverige. Trots att BG är mycket användbart för prioritering i miljöarbetet och att det ger
en möjlighet att se gradvisa förändringar i miljön, finns det motstånd till de förenklingar
som är inbyggda i ett bedömningssystem som BG. Under två årtionden diskuterades
grundtankarna kring BG. Det var först 1990 som NV publicerade de första officiella BG
för sjöar och vattendrag.

I denna licentiatavhandling analyseras BG både ur ett vetenskapligt och ur ett förvaltningsperspektiv.
Det ökar förhoppningsvis förståelsen för BG. Avhandlingen består av
två artiklar. Den ena beskriver tillämpningen av BG för sjöar och vattendrag i ett avrinningsområde
och den andra är en historisk studie av de två årtionden innan BG blev
officiellt accepterade. Granskningen av händelseförloppet ger möjligheten att dra lärdom
av tidigare utdragna debatter inför den förestående implementeringen av BG. Den historiska
studien visar dessutom att det inte var de förbättrade vetenskapliga kunskaperna,
som bidragit till att BG accepterats. Snarare var det utvecklingen inom vattenförvaltningen
och en samtida miljöförbättring. Studien av tillämpningen av BG i ett avrinningsområde
visar, att BG kan vara ett värdefullt tillskott för bedömning av miljökvalitet.
Miljöövervakningsdata blir tillgängliga för beslutsfattare, intressenter från industrin och
allmänheten, som därmed kan de få en bättre överblick av miljöproblemen i en specifik
region. Det är dock viktigt att rimligheten i resultaten av regionala bedömningar granskas
av expertis.

Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
Year of publishing :2001
Number:2001:11
Number of Pages:22
Papers/manuscripts:
NumberReferences
I.Bishop K., J. Lindberg, L. Lindeström (2001). Swedish Environmental Quality Criteria and the Challenge of Environmental Assessment: Example from a Major River Basin. Ultuna.
II.Lindberg J., K. Bishop, H. Söderberg (2001). Environmental Quality Criteria for Surface Waters in Sweden: Why it Took Two Decades to Accept a Good Idea.
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1403-997X
Language:Swedish
Publication Type:Licentiate thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
P Natural resources > P10 Water resources and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Oceanography, Hydrology, Water Resources
Agrovoc terms:environmental impact assessment, environmental policies, analytical methods, water management, water resources, attitudes, sweden
Keywords:environmental impact assessment, environmental policies, analytical methods, water management, water resources, attitudes, sweden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1902
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1902
ID Code:11183
Faculty:L - Lantbruksvetenskaplig fakultet (t.o.m. 2003)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831)
Deposited By: Staff Epsilon
Deposited On:16 May 2014 13:17
Metadata Last Modified:14 Feb 2016 10:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits