Home About Browse Search
Svenska


Matlandet Sverige

små skånska livsmedelsföretag lär sig sälja på export

Håkansson, Bengt and Adevi, Anna (2014). Matlandet Sverige. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:5
[Report]

[img] PDF
8MB

Official URL: http://194.47.52.113/janlars/partnerskapalnarp/upl...

Abstract

Rapporten är en utvärdering av en utbildnings- och rådgivningsinsats gentemot nio små livsmedelsföretag i Skåne med omnejd. FoodExport, som projektet kallas, syftade till att hjälpa företagen börja sälja på export. Utbildningen genomfördes av Exportrådet som i projektets slutskede, den 1 januari 2013, slogs samman med en annan organisation och bytte namn till Business Sweden. Projektet inleddes med en kurs, Steps to Export Business Plan, som genomfördes mellan oktober 2011 och maj 2012. Under kursen fick företagen arbeta med att se över sin affärsidé, analysera sina styrkor och svagheter, ta ställning till vilka produkter som kunde vara aktuella för export och bedöma potentiella exportmarknader. Coacher från Exportrådet hjälpte företagen i detta arbete. Den andra delen av rådgivningsinsatsen bestod av individuella Affärschansprojekt. Varje företag valde ett exportland och med hjälp av Exportrådets/Business Swedens utlandskontor knöts sedan kontaker med potentiella kunder i det valda landet. Denna del inleddes sommaren 2012 och genomfördes vid något olika tidpunkter och i olika tempon av de deltagande företagen, men i skrivande stund, november 2013, har Affärschansprojekten avslutats av de sex företag som valde att fullföljas dem.
FoodExport-projektet var en del av satsningen på visionen om Matlandet Sverige, där en av målsättningarna är att livsmedelsexporten ska fördubblas mellan åren 2008 och år 2020. Projektet kan ses som en fallstudie där nio företag och deras försök att sälja på marknader utanför Sverige har följts. Varje företag är unikt. Frågor vi koncentrerat oss på handlar om varför företagen valt att vara med i kursen, vilka förväntningar de har, huruvida de får den hjälp de behöver och om de lyckas uppnå sina mål med kursen. Vidare diskuteras hur väl resultaten av denna kurs ligger i linje med finansiärernas målsättning rörande ökad livsmedelsexport och fler arbetstillfällen inom livsmedelssektorn och jordbruket. Är kurser av detta slag effektiva medel för att nå dessa mål?

Authors/Creators:Håkansson, Bengt and Adevi, Anna
Title:Matlandet Sverige
Subtitle:små skånska livsmedelsföretag lär sig sälja på export
Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2014
Number:2014:5
Number of Pages:47
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
SLU/LTJ - Tillväxt Trädgård
ISBN for electronic version:978-91-87117-66-4
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E71 International trade
X Agricola extesions > X70 Economics and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Other Agricultural Sciences not elsewhere specified
Agrovoc terms:foods, exports, management, markets, sweden
Keywords:matlandet, export, livsmedelsföretag, Skåne
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1911
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1911
ID Code:11199
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: Bengt Håkansson
Deposited On:20 May 2014 11:02
Metadata Last Modified:08 Sep 2017 09:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits