Home About Browse Search
Svenska


Vad är det som förtär äpple under lagring?

Tahir, Ibrahim (2014). Vad är det som förtär äpple under lagring? Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:14
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Lagerförlusten som orsakas av fysiologiska sjukdomar och svampangrepp är en av de väsentliga anledningarna till att den Svenska fruktproduktionen står inför allvarliga ekonomiska problem. Ett grundläggande krav för att använda och lyckas med integrerat växtskydd, är att kunna identifiera svamparterna som orsakar lagringsförlusterna i området och skaffa tillräckligt med kunskaper om deras livscykel och smittkällor samt om de mest drabbade äpplesorterna. För att nå dessa mål, utfördes ett multiförsöksprojekt under tre säsonger (2011-2013) i Kivik, Alnarp och Balsgård (Kristianstad).

Resultaten har visat att största delen av lagringsförlusten orsakades av svampangrepp, medan knappt 15 % av förlusten bland ekologiskt äpple och knappt 9 % bland IP äpple skedde pga. fysiologiska sjukdomar. De viktigaste skadorna som observerades var mjuk skalbränna och mösk (inre fysiologisk nedbrytning).

Ekologiskt äpple visade högre svampangrepp än IP äpple. Problemet var mer allvarligt under 2012 jämfört med 2013. Neofabraea sp. och Colletotrichum sp. har varit de farligaste orsakerna för svampangreppet bland ekologiska äpplen följt av Penicillium expansum. Den dominerade Neofabraea arten bland ekologiskt äpple var N. perennans.
Undersökningen av tio äpplesorter (”Discovery”, ”Summerred”, ”Gravenstein”, ”Katja”, ”Aroma”, ”Cox Orange”, ”Ingrid Marie”, ”Rubinola”, ”Santana” och ”Frida”) från olika IP odlingar visade att ”Summerred”, ”Rubinola”, ”Ingrid Marie” och ”Frida” har låg tolerans mot fysiologiska sjukdomar. En stark korrelation mellan sorternas tolerans mot svampangrepp och sorternas mognadstid har rapporterats, där tidiga sorter hade låg tolerans jämfört med sena sorter. Neofabraea sp. och Colletotrichum acutatum orsakade det mesta av svampangreppet hos de tio sorterna, följt av P. expansum. Monilinia fructigena och Botrytis cinerea orsakade endast svampangrepp hos ”Summerred” och ”Cox Orange”. Ca 39-50% av svampangreppet orsakades av Neofabraea sp. i fem packerier och mellan 25 och 40 % orsakdes av C. acutatum. P. expansum orsakade mellan 9 % och 16 %. N. alba var den farligaste Neofabraea arten i de tre stora packerierna (Äppelriket, Göranssons och Kivikås). Hos ”Aroma”, ”Ingrid Marie” och ”Frida” sorter dominerade N. perennans medan N. alba dominerade hos resten av sorterna.

PCR analys är den fastställande identifieringsmetoden, men identifiering av svamparter enligt mycelium- eller konidia-morfologi kan också ge en korrekt bedömning.
Bland de mest populära miljövänliga bekämpningsmetoderna mot svamp-angrepp, kan efterskördebehandling med varmt vatten eller med essentiella oljor rekommenderas som mer paktiska och säkra metoder.

Authors/Creators:Tahir, Ibrahim
Title:Vad är det som förtär äpple under lagring?
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Fungal decay is one of the major reasons that Swedish apple production is faced with serious economic problems because apples show relatively high susceptibility to fungal rots due to their low pH, high moisture content and beneficial nutrient composition. Since pre- and post-harvest application of fungicides is totally prohibited in the organic production, problems with fungal diseases become even more severe. A successful application of fruit protection strategy, which must combine between the integration of pathogen biology and pre- and postharvest management, depends on the availability of enough knowledge about the pests, present in the orchard, their biology, sources of inoculum, dissemination period, and the factors that increase or inhibit their risk. Estimation the resistance of more popular cultivars in the organic respectively IP- orchards to the more predominant rots in the area can be also an important factor. To achieve such purposes, a multi-research project was conducted in Alnarp, Kivik and Kristianstad (Balsgård) during 2011-2013 seasons.
The results showed that most of the storage losses were fungal decay, while only 15 % of these losses in organic apples and nearly 9 % in IP apples were caused by physiological disorders. However, the more observed disorders were soft scald and internal breakdown.
Organic apples showed higher fungal decay compared with IP apples. The problem was more severe during 2012 season compared to 2013 season. Neofabraea sp. and Colletotrichum sp. were the most serious causes of fungal decay in organic apples followed by Penicillium expansum. The dominant Neofabraea species in organic apple was N. perennans.
The investigation of ten apple cultivars (”Discovery”, ”Summerred”, ”Gravenstein”, ”Katja”, ”Aroma”, ”Cox Orange”, ”Ingrid Marie”, ”Rubinola”, ”Santana” and ”Frida”) from different IP orchards showed that "Summerred", "Rubinola", "Ingrid Marie" and "Frida" had low tolerance to physiological disorders. A strong correlation was found between cultivar´s tolerance to fungal decay and cultivar´s ripening period. Early cultivars had low tolerance compared with late cultivars. Neofabraea sp. and Colletotrichum acutatum caused most of the fungal decay in these ten cultivars, followed by P. expansum. Monilinia Fructigena and Botrytis cinerea caused decay only in “Summerred” and “Cox's Orange”. About 39-50 % of the fungal decay in the fruit which were collected from five storage houses in the area, was caused by Neofabraea sp. and between 25 and 40% was caused by C. acutatum. P. expansum caused between 9% and 16% of these losses. N. alba was the most serious problem in the three major storage houses (Äppelriket, Göranssons and Kivikås). N. perennans was the dominated cause of decay in "Aroma", "Ingrid Marie" and "Frida" cultivars while N. alba dominated as the decay cause in the rest of investigated cultivars.
Although, the accurate identification of fungi species could be achieved by PCR analysis, correct identification also could be performed according to mycelium or conidia morphology.
Among the most popular integrated and organic pest management methods, postharvest treatment with hot water or essential oils can be recommended due to their practicability and safety.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2014
Number:2014:14
Number of Pages:34
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for printed version:978-91-87117-75-6
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:H Protection of plants and stored products > H10 Pests of plants
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
Agrovoc terms:apples, storage
Keywords:Äpple, Svampangrepp, Lagring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1937
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1937
ID Code:11224
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)
External funders:Jordbruksverket / Swedish Board of Agriculture
Deposited By: Dr Ibrahim Tahir
Deposited On:05 Jun 2014 13:44
Metadata Last Modified:08 Sep 2017 09:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits