Home About Browse Search
Svenska


Bekämpning med ”naturliga fungicider” mot lagringssjukdomar

förstudie

Tahir, Ibrahim (2014). Bekämpning med ”naturliga fungicider” mot lagringssjukdomar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:6
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Lagersjukdomar orsakade av olika svamparter är en av de viktigaste anledningarna till att äppelodlingar har ett betydligt större bortfall av försäljningsbar frukt. Detta beror på att det inte är tillåtet att behandla frukt med fungicider efter skörd och antalet tillåtna fungicider, för användning före skörd, har minskat. Målsättningen för detta projekt har varit att undersöka om man kan utveckla ett biologiskt preparat med bioaktiva ämnen för att motverka svamp. Ett antal försök utfördes för att undersöka hämningseffekten från fyra olika bioaktiva ämnen på svampangrepp i äpplen (In vivo) och på tillväxten av två patogener (Penicillium expansum och Neofabraea sp.) (In vitro). Behandlingarna minskade tillväxten av mycelium för båda patogener. Citral, eugenol och thymol-lösningar hade högre hämningseffekt än mentol-lösning. Behandlingar med bioaktiva ämnen gav olika grader av skydd mot svampangreppen som orsakades av inokulering frukt med båda patogener. Thymol hade den bästa effekten.

Authors/Creators:Tahir, Ibrahim
Title:Bekämpning med ”naturliga fungicider” mot lagringssjukdomar
Subtitle:förstudie
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The Swedish fruit production is facing major problems with the profitability partly because of a significant amount fruits spoiled due to pathogens, developing during storage. It is not allowed to treat the fruit with fungicides after harvest while in recent years the number of allowed pre-harvest fungicides has decreased, and further limitations of fungicides are expected in the Baltic Sea region, where the most of the Swedish commercial fruit orchards is situated. Since pre- and post-harvest application of fungicides is totally prohibited in the organic production, problems with storage diseases become even more severe. Therefore it is necessary to develop new alternative and environmental friendly treatments, so called natural fungicides.
A number of experiments were achieved to investigate inhibition effect of different bioactive compounds (Citral, Thymol, Eugenol and Menthone) on fungal decay in apples, caused by Penicillium expansum and Neofabraea sp., (in vivo) and on the growth of their mycelium (in vitro). The treatments decreased the growth of the mycelium of both pathogens. Citral, eugenol and thymol showed greater inhibition effect than menthone. Treatments with these four bioactive compounds gave various degrees of protection against fungus in inoculated apples with the two pathogens. Thymol had the best effect.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2014
Number:2014:6
Number of Pages:12
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Tillväxt Trädgård
Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for electronic version:978-91-87117-67-1
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F30 Plant genetics and breeding
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 404 Agricultural Biotechnology > Plant Biotechnology
Agrovoc terms:apples, penicillium expansum, thymol
Keywords:Äpple, Penicillium expansum, Thymol
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1951
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1951
ID Code:11225
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)
Deposited By: Dr Ibrahim Tahir
Deposited On:04 Jun 2014 13:45
Metadata Last Modified:08 Sep 2017 09:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits