Home About Browse Search
Svenska


Förvaltning av signalkräfta i sjöar

en litteraturstudie

Nyström, Per and Stenberg, Marika and Sandström, Alfred and Edsman, Lennart and Bohman, Patrik and Asp, Anders and Engdahl, Fredrik and Fjälling, Arne and Ågren, Mattias (2013). Förvaltning av signalkräfta i sjöar. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2013:1
[Report]

[img] PDF
7MB

Abstract

Fisket efter signalkräfta har fått allt större ekonomisk och social betydelse i Sverige. Trots detta saknas väl underbyggda råd för hur ett hållbart fiske ska bedrivas.  Projektet ”Utveckling av fisket efter signalkräfta – hur ska man optimera fiske och förutsäga risken för populationskollapser?” är ett projekt som delfinansieras av Europeiska fiskerifonden 2009-2013. Som en inledande del i detta projekt gjordes en litteratursammanställning, och baserat på denna har planeringen av det framtida arbetet kunnat konkretiseras. 
Målsättningen med litteraturgenomgången var att identifiera vilken information om signalkräftans biologi och ekologi som behövdes för att kunna ta fram bra fiskerimodeller för hur ett hållbart fiske bör bedrivas. Dessutom var det viktigt att förstå varför vissa bestånd av signalkräfta har kollapsat. 
Fångsterna av signalkräfta varierar mellan sjöar. Denna variation kan, i sjöar som inte är försurade, till stor del förklaras med hur stor andel av sjöns botten som är täckt med sten. Finns det mycket sten i en sjö finns det också mycket signalkräftor. Det finns några få studier i Sverige på signalkräftan där populationer har följts under en längre tid (minst 15 år). Dessa visar att fångst per mjärde och uttag av konsumtionskräftor varierar mellan olika år inom en sjö. Dessa variationer kan till viss del förklaras med temperaturen under föregående år, men mekanismen bakom detta är inte känd. Studier av andra arter sötvattenskräftor och en del marina skaldjur (t.ex. hummer) tyder på att rekryteringen (reproduktionsframgången) till viss del kan förklara variationerna i fångstnivåer mellan olika år. 
Denna litteraturgenomgång visar att det saknas väsentlig information om signalkräftans ekologi och biologi för att kunna ta fram teoretiska modeller som ska ligga till grund för rekommendationer om hur ett hållbart fiske ska bedrivas. De beståndsanalyser som bedömts vara intressanta för signalkräfta kräver vissa dataunderlag för att ge tillförlitliga resultat. De enskilt viktigaste faktorerna är rekryteringsframgång, tillväxt, naturlig dödlighet, och detaljerad fiskeristatistik (ansträngning, selektivitet, fångster etc.). Med anledning av resultaten från denna litteraturgenomgång bedömdes följande insatser som prioriterade: 
• undersöka betydelsen av honans storlek för rekryteringsframgång • utveckla tekniken för märkning av kräftor i olika typer av bestånd för att sedan kunna använda återfångstdata för att bestämma individuell tillväxt, naturlig dödlighet och fiskeridödlighet  • uppskatta ytan tillgängligt kräfthabitat för olika kräftbestånd och bedöma i vilken mån det påverkar potentiellt fiskeuttag  • analysera ett flertal sjöar med och utan populationskollapser och undersöka vilka miljöfaktorer som kan förklara uppkomsten av kollapser  • analysera såväl pestfrekvens som infektionsgrad i enskilda kräftor och utvärdera om det finns en koppling mellan populationskollapser och ökade pestangrepp i sjöar

Authors/Creators:Nyström, Per and Stenberg, Marika and Sandström, Alfred and Edsman, Lennart and Bohman, Patrik and Asp, Anders and Engdahl, Fredrik and Fjälling, Arne and Ågren, Mattias
Title:Förvaltning av signalkräfta i sjöar
Subtitle:en litteraturstudie
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The signal crayfish (Pacifastacus leniusculus) was introduced to Sweden in 1969 to replace the native noble crayfish (Astacus astacus). Today signal crayfish fisheries in Sweden are of high commercial and recreational values. Despite this, there is an apparent lack of fisheries assessment models that can be used to give recommendations for sustainable signal crayfish fisheries in lakes. Moreover, there are several alarming reports of crashes of signal crayfish populations, and these crashes appear without any known reasons. This report was part of the project “Development of commercial fishing of signal crayfish - how can fishing be optimised and how can we predict the risk for population crashes?” and was partly financed by the European Union. The aim of the study was to review a number of potential assessment models. Furthermore we wanted to identify and summarise the available literature information needed to develop and implement crayfish population models, and to understand why populations of signal crayfish may crash. Assessments of the status of crayfish fisheries need to be able to take into account and predict variation in catches between and within lakes. Variation in catches between non-acidified lakes seems to mainly be depended on substrate. Catches of signal crayfish are higher in lakes with a high proportion of the littoral zone covered with cobbles. Only limited information exists on temporal variation in catches within lakes. Studies on freshwater crayfish and lobsters indicate that one important factor for annual variation in recruitment may be the temperature in previous years.  There are several studies published on freshwater crayfish biology that alltogether cover a vast range of their life-history. Nevertheless, we conclude that there are still crucial knowledge gaps needed to be bridged in order to develop and evaluate new assessment models for freshwater crayfish. The most important ones are growth (particularly for adults), natural mortality, recruitment and detailed fisheries statistics (selectivity, effort, catches, etc). Reliable estimates of these factors only exist for a very limited number of Scandinavian water bodies and results are often scattered and inconclusive.  The review revealed the following key aspects that should be given high priority within the project: 
• validate if female size can be used as an indirect measurement of reproductive potential 
• develop and use marking techniques for estimating growth and natural mortality in signal crayfish populations 
• estimate carrying capacity for populations in lakes based on habitat availability and quality 
• analyse if environmental factors can explain population crashes 
• evaluate if crayfish plague can be a part of the explanation of population crashes

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2013
Number:2013:1
Number of Pages:46
Place of Publication:Drottningholm
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
ISBN for printed version:978-91-576-9120-0
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects
M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Behavioural Sciences Biology
Agrovoc terms:crayfish, Pacifastacus, population, growth, mortality, crayfish plague
Keywords:födoval, Signalkräfta, beståndsutveckling, kräftpest, tillväxt, Pacifastacus leniusculus, habitatval, mortalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2314
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2314
ID Code:11348
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
External funders:Swedish Agency for Marine and Water Management
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:26 Jan 2015 15:31
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits