Home About Browse Search
Svenska


Klorofyllmätare är inte ett tillförlitligt redskap för kvävebestämning i vinblad

Waechter, Andreas and Nordmark, Lotta and Alsanius, Beatrix (2013). Klorofyllmätare är inte ett tillförlitligt redskap för kvävebestämning i vinblad. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:13
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Abstract

Behovsanpassad näringsförsörjning till vinplantor är en viktig förutsättning för stabila druvskördar av hög kvalitet, friska bär och hög vinkvalitet. För en optimal näringsförsörjning måste makro- och mikronäringsämnen föreligga i marken i tillgänglig form då växten behöver dem. Tillgång till näring måste vara säkrad under hela vegetationsperioden. I detta sammanhang spelar försörjning med kväve en särskild roll. Överdosering leder inte bara till obalans i vinstockarnas tillväxt och utveckling samt skördekvalitet, utan har också miljömässiga konsekvenser. Dessutom är kvävegödselmedel dyra. Behovsanpassad försörjning med kväve är därför viktigt. Denna studie är en första utvärdering av samspelet mellan bladfärg och kvävehalt i bladen. Studien genomfördes i en odling på Bjärehalvön med fyra olika vitvinssorter (Solaris; Ortega; Pinot gris; Siegerrebe) på fyra lokaler. Bladfärgen mättes icke-destruktivt vid tre utvecklingsstadier (BBCH 55, 65, 73) i första hand genom klorofyllfluorescens; kontrollmätningarna genomfördes med en fotoelektrisk kolorimetrisk metod (Hunter lab color space). Fem färgkategorier definierades utifrån klorofyllfluorescensmätning. Näringsinnehåll i bladet bestämdes genom bladanalys vid ett av tillfällena. Första insamlingstillfället användes för kalibrering och definiering av gränsvärde för färgkategoriseringen. Våra preliminära resultat visar att Bladfärgen varierar mellan de fyra vitvinssorterna Bladfärgen skiljer sig mellan de tre provtagningstillfällena Klorofyllfluorescensmätning inte är en tillförlitlig generell metod för bedömning av kvävehalt i vinblad.

Authors/Creators:Waechter, Andreas and Nordmark, Lotta and Alsanius, Beatrix
Title:Klorofyllmätare är inte ett tillförlitligt redskap för kvävebestämning i vinblad
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :2013
Number:2013:13
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F04 Fertilizing
F Plant production > F61 Plant physiology - Nutrition
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:nitrogen content, photosynthesis, leaves, measurement, chlorophylls, fluorescence
Keywords:Hunter lab color space, bladanalys, klorofyllfluorescensmätning, kolorimetri
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2130
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2130
ID Code:11357
Faculty:LTJ - Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Partnerskap Alnarp
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:25 Sep 2014 08:36
Metadata Last Modified:11 Feb 2016 10:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits