Home About Browse Search
Svenska


Bra utemiljö i verksamhetsområden

restorativa stimulerande kvaliteter på internationellt ledande campus

Skärbäck, Erik and Nyblom, Jerker and Stoltz, Jonathan and Grahn, Patrik (2014). Bra utemiljö i verksamhetsområden. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:16
[Report]

[img] PDF
22MB
[img] PDF
57kB

Abstract

Våra arbetsområden, särskilt kunskapsintensiva såsom universitetscampus och teknologiparker, karaktäriseras bl. a av att personal och studerande verkar under stress i konkurrensutsatta branscher i internationell tävlan. Lottrup m fl (2013) har visat att grönområden på arbetsplatser har betydelse för stress och trivsel. Stress och empati är omvänt korrelerade. Allt talar för att utemiljöer inom verksamhetsområden bör ha lämpliga grönkvaliteter för att gynna empati och samarbete. Ekosystemens funktioner för hälsa/välbefinnande är mycket viktig där många människor frekvent vistas.

Stressrelaterade åkommor är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag i Sverige. Den snabbaste ökningen av stressjukdom sker i åldersgruppen 18-29 år. Därför bör det vara av särskild vikt att miljöerna på universitet innehåller stressåterhämtande kvaliteter.

Universitetens campus är särskilt lämpliga för forskning om olika gröna kvaliteters effekter för stressreduktion. Studenters och forskares situation är relativt lika internationellt, varför olikheter i kulturella och socioekonomiska förutsättningar har mindre betydelser vid jämförelse av campusmiljöer än av andra typer av arbetsplatser länder emellan.

Våren 2013 deltog undertecknad och landskapsarkitekt Jerker Nyblom, AH, i NAEP´s (National Association of Environmental professionals) årskonferens i Los Angeles (Skärbäck, 2013). I samband därmed besöktes UCLA, Stanford, Berkeley och Google‐plex i Silicon Valley. Arbetsområdenas utemiljöer fotodokumenterades och kvaliteterna analyserades med avseende på åtta karaktärer för hälsa och välbefinnande, som forskning på Alnarp har definierat (Grahn m fl 2005,). De åtta karaktärerna benämns här 1) Rofylldhet Serene, 2) Vild Wild, 3) Artrikedom Lush, 4) Rymd Space, 5) Allmänning Common, 6) Lustgård Pleasure garden, 7) Center/fest Centre/fest, 8) Kulturhistoria Culture.

Underlag för campusområdenas planeringsprinciper erhölls genom personlig guidning av lokala planeringsansvariga på Berkeley och Stanford. För Stanford redovisades även en student‐ och medarbetarenkät med rangordning av populära och impopulära platser. Googles huvudkontor, Googleplex nära Stanford har besökts och fotoinventerats avseende de åtta karaktärerna, och redovisas här
som bilaga. Besöket på UCLA skedde annandag påsk med få studenter och utan möte med någon central medarbetare.

Samma vår besökte Jonathan Stoltz Indian Institute of Technology, Madras. En enkätundersökning genomfördes med planeringsstudenter och campus fotoinventerades. Studien gjordes i samband med en utbyteskonferens mellan Lunds universitet och tre universitet i Indien.

Med detta underlag har de olika utemiljöerna analyserats och jämförts översiktligt konceptuellt som ett steg på vägen att få fram generell kunskap och metodik för ekosystemfunktionen hälsa/välbefinnande i allmänhet och för arbetsområden i synnerhet. Studien ger en del svar, och skärper en del frågeställningar.

Erik Skärbäck

Authors/Creators:Skärbäck, Erik and Nyblom, Jerker and Stoltz, Jonathan and Grahn, Patrik
Title:Bra utemiljö i verksamhetsområden
Subtitle:restorativa stimulerande kvaliteter på internationellt ledande campus
Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :4 August 2014
Number:2014:16
Number of Pages:88
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-87117-77-0
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:X Agricola extesions > X38 Human medicine, health, and safety
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Environmental Management
(A) Swedish standard research categories 2011 > 3 Medical and Health Sciences > 303 Health Sciences > Environmental Health and Occupational Health
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
Agrovoc terms:working condtions, stress, mental health, universities, public parks, landscaping, enterprises, students, surveys, usa, india
Keywords:arbetsmiljö, stressreduktion, campusmiljö, Stanford, Berkeley, UCLA, Googleplex, Madras, Breeam communities
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2023
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2023
ID Code:11391
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
External funders:FORMAS
Deposited By: Erik Skärbäck
Deposited On:04 Aug 2014 09:47
Metadata Last Modified:08 Sep 2017 08:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits