Home About Browse Search
Svenska


Resultat av storskaligt försök med mekaniska plantskydd mot snytbagge efter tre år, anlagt våren 2010.

slutrapport

Härlin, Carina and Eriksson, Stefan (2014). Resultat av storskaligt försök med mekaniska plantskydd mot snytbagge efter tre år, anlagt våren 2010. Asa: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 9
[Report]

[img] PDF
307kB

Abstract

Behandling med insekticider har varit det vanligaste sättet att skydda plantorna från skador av snytbaggen (Hylobius abietis, L.). Användandet av mekaniska plantskydd ökar dock, delvis för att allt fler skogsföretag blivit FSC-certifierade. Certifierade företag måste satsa mer på giftfria alternativ och måste även söka dispens årligen hos FSC för att få använda insekticid som skydd för barrplantor. Hittills har Merit Forest (imidakloprid) varit den enda insekticid FSC gett dispens för. En annan mycket viktig åtgärd för att minimera snytbaggeskadorna är att plantera i ren mineraljord, som erhålls genom markberedning.
Vid Asa skogliga fältforskningsstation testas varje år nya mekaniska plantskydd i fältförsök. Om några skydd visat sig fungera bra har det varit angeläget att testa dem vidare på sätt som mer liknar vanliga praktiska planteringar, d.v.s. i en större skala där plantörer sätter plantorna i markberedd mark.
I detta försök var andelen snytbaggedödade plantor låg även för de obehandlade kontrollplantorna och det var mycket små skillnader mellan de olika skydden. Det medförde att det var svårt att dra några egentliga slutsatser om skyddens effektivitet. Det var ingen skillnad i överlevnad mellan behandlingarna och kontrollen, men både Merit Forest ombehandling och Merit Forest + Flexcoat hade signifikant lägre avgång till följd av snytbagge jämfört med kontrollen. Även Conniflex och MultiPro hade få plantor dödade av snytbagge.

Authors/Creators:Härlin, Carina and Eriksson, Stefan
Title:Resultat av storskaligt försök med mekaniska plantskydd mot snytbagge efter tre år, anlagt våren 2010.
Subtitle:slutrapport
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Damages to seedlings by the pine weevil (Hylobius abietis, L.), are one of the major problems when regenerating conifers in Sweden. Insecticide treatment of seedlings has so far been the most common way to protect seedlings from damages. However, the use of protections based on various physical feeding barriers is increasing. This development is partly due to all major Swedish forest companies being FSC-certified. Certified companies are obliged to phase out their use of insecticides. Currently Merit Forest (imidacloprid) is the only approved insecticide that certified companies could get a temporary permission to use.
At the Asa Forest Research Station, replacements to insecticides have been tested for many years in the past and in this large scale study we focus on two promising physical feeding barriers, the coating Conniflex and the shield MultiPro. We also included the insecticide Merit Forest alone and in combination with Flexcoat, a starch product extracted from a European bean plant. All the seedlings were planted in scarification by professional planters, to follow a normal Swedish forest regeneration procedure.
The outcome of the study was hard to evaluate, since the amount of pine weevil damage was low, even for the untreated control. There were no differences in survival between the treatments. The differences in death from pine weevil damages were very small, but both Merit Forest with two applications and Merit Forest + Flexcoat had significantly lower number of seedlings killed, compared to the control. Both Conniflex and Multpro though, had few seedlings killed by pine weevils.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
Year of publishing :2014
Number:9
Number of Pages:14
Place of Publication:Asa
Publisher:Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:H Protection of plants and stored products > H01 Protection of plants - General aspects
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:hylobius abietis, mechanical control, seedlings, field experimentation
Keywords:Hylobius, snytbagge, plantor, mekaniska plantskydd, storskaligt försök
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2041
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2041
ID Code:11398
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Unit for Field-based Forest Research
Deposited By: Ola Langvall
Deposited On:13 Aug 2014 07:28
Metadata Last Modified:27 Jan 2015 22:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits