Home About Browse Search
Svenska


Analys och riskbedömning för kemiska variabler som styr oorganiskt aluminium i ytvatten

Köhler, Stephan and Andrén, Cecilia (2014). Analys och riskbedömning för kemiska variabler som styr oorganiskt aluminium i ytvatten. Uppsala, Sverige: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:13
[Report]

[img] PDF (Rapport 2014:13)
13MB

Abstract

Modellverktyget är robust och kan användas för bedömningen av Ali halter. En empirisk funktion för skattning av Ali som framtogs tidigare kan däremot inte användas.

Fluoridkomplexen dominerar Ali inom pH intervallet 5 till 6.5. Modellering kan förklara den kemiska variationen och särskilt effekter på Ali vid höga fluoridhalter (> 10 μekv/l = ca 0.2 ppm). I områden med låga halter av humus (TOC< 5 mg/l) men höga halter av Ali (> 30 ppb) bör fluorid alltid bestämmas.

Både alkalinitet och pH kan användas som första mått för risk av höga halter av Ali. En någorlunda skarp gräns mellan höga (> 30 ppb) och låga (< 30 ppb) halter av Ali observeras om alkalinitet är under 0.025 mekv/l. En mindre skarp gräns observeras när pH sjunker under pH 5.6.

I områden med naturlig höga humushalter (TOC > 15 mg/l) i kombination med naturlig låga pH (pH < 5.5) kan även extra höga Ali (> 60 ppb) förekomma.

Höga halter av Ali (nära till 30 ppb) kan även uppträda när pH är över 6. Detta observerades särskilt i kalkade eller områden som kalkades tidigare. Även Altot värden högre, det är oklart om dessa högre Ali värden är ekologiskt betydelsefulla.

Skillnader i anpassningen av Ali och AliMOD i sjöar och vattendrag tyder på att sjöar har en stabilare vattenkemi. I sjöarna kan stabila organiska komplex bildas samt att vissa sjöar verka står i jämvikt med en fastfas även när pH är under 6.

Altot kan skattas från pH och filtrerad abs (absF_420nm/5cm alternativt färg) om pH är över 5.5. Denna ekvation kan användas för att jämföra Altot både i naturlig sura och försurade områden. Halter av Ali kan sedan skattas med hjälp av grafiska hjälpmedel eller genom kemisk jämviktsmodellering. Vid lägre pH styr andra processer och en enkel och lineär skattning via bara pH och abs av Altot är inte möjligt.

I ett antal områden finns det tydliga samband mellan fluorid och Na vilket gör det möjligt att skatta värden för F när man bara har tillgång till värden för natrium.

En del områden avviker tydlig. Detta beror förmodligen på att vattendragen inte nått jämviktsläge för Ali och/eller att Ali kan påverkas av havssalt.

Halterna Altot från ”Kalkslut” och ”Kalkintensiv” är i genomsnitt systematisk högre än i ”Refintensiv” när pH är över 5.5. Även vid samma kemiska förhållanden med avseendet på pH och TOC verkar försurade vatten har systematiskt högre Altot. Detta tyder på att försurningen har vittrat Al från marken. Till följd av detta är Ali värden högre efter kalkavslut.

Authors/Creators:Köhler, Stephan and Andrén, Cecilia
Title:Analys och riskbedömning för kemiska variabler som styr oorganiskt aluminium i ytvatten
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2014
Number:2014:13
Number of Pages:51
Place of Publication:Uppsala, Sverige
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
T Pollution > T01 Pollution
X Agricola extesions > X50 Chemistry
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 104 Chemical Sciences > Analytical Chemistry
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Geochemistry
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Agrovoc terms:aluminium, acidification, humus, pH, modells
Keywords:aluminium, försurning, oorganiskt aluminium, humus, pH, modellering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2076
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2076
ID Code:11431
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
External funders:Swedish Environmental Protection Agency
Deposited By: PhD Stephan J. Köhler
Deposited On:27 Aug 2014 13:52
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 11:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits