Home About Browse Search
Svenska


Långsiktig skoglig planering med hänsyn till produktion, ekologi, rekreation och rennäring i Vilhelmina kommun

Nilsson, Hilma and Öhman, Karin (2014). Långsiktig skoglig planering med hänsyn till produktion, ekologi, rekreation och rennäring i Vilhelmina kommun. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 423
[Report]

[img] PDF
8MB

Abstract

I dagens skogspolitik ska sociala och ekologiska mål vägas lika tungt som produktionsmål. För att säkert veta att skogsbruket anpassas efter dessa mål är det viktigt att i ett tidigt planeringsskede välja en, för målen, lämplig skötsel. Denna arbetsrapport fokuserar på att beskriva de skogliga mål som finns för olika intressegrupper för Vilhelmina kommuns skogsinnehav samt påvisa den framtida effekt olika målsättningar kan ha på skogarnas tillstånd. Som en del i detta jämförs även resultatet från en målanpassad skötselplan med det tillstånd skogarna befinner sig i idag. För att undersöka vilka skogliga kriterier som är av särskilt intresse har deltagande planering använts där intressen rörande produktion, ekologi, rekreation och rennäring har representerats av en grupp på totalt nio personer. Baserat på givna preferenser har totalt 28 olika skötselplaner rangordnats beroende hur väl de svarat för olika mål. Genom denna rangordning har det gått att se hur olika mål påverkar varandra.

Authors/Creators:Nilsson, Hilma and Öhman, Karin
Title:Långsiktig skoglig planering med hänsyn till produktion, ekologi, rekreation och rennäring i Vilhelmina kommun
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :25 August 2014
Number:423
Number of Pages:41
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Agricultural Sciences for Global Development > Land use and climate change
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forestry, forestry production, forest ecology, reindeer, animal husbandry, sweden
Keywords:målanpassad skötselplan, renskötsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2078
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2078
ID Code:11455
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Ylva Jonsson
Deposited On:28 Aug 2014 13:09
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 11:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits