Home About Browse Search
Svenska


Strategisk planering i praktiskt skogsbruk

Holmström, Hampus (2014). Strategisk planering i praktiskt skogsbruk. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 410
[Report]

[img] PDF
12MB

Abstract

Med det nya planeringsverktyget Heureka kan långsiktiga och målinriktade handlingsplaner tas fram. Väsensskilda målsättningar kan innebära att planerna och dess föreslagna skogsbruksåtgärder blir mycket olika. Projektet syftar till att påvisa effekterna av vissa strategiska målsättningar genom att för skogsfastigheten Fenneslunda 2:1 i Ulricehamns kommun och Västra Götalands län, fortsättningsvis benämnd ”Fänneslunda”, presentera analysresultat på beståndsnivån – för skogsbestånd där en viss åtgärd föreslås vid en viss tidpunkt för en så hög måluppfyllelse som möjligt.
Tre olika scenarier definierades och analyserades:
• Scenario 1 motsvarande ett traditionellt trakthyggesbruk och referensplan i sammanhanget
• Scenario 2 motsvarande ett avkastningsmaximerande skogsbruk erhållet genom virkes-produktionsgynnande åtgärder
• Scenario 3 motsvarande ett skogsbruk anpassat till att gynna rekreations- och friluftsvärden, främst genom användning av hyggesfria skötselmetoder
Sammanfattningsvis kan sägas att relativt modesta skillnader framträder i analysresultaten för de tre olika scenarierna, särskilt beaktande föreslagna skogsbruksåtgärder i relativ närtid och på fastighetsnivån. Det som främst påverkar den framtida skogsskötseln är den historiska skogsskötseln. Till exempel så föreslås för scenario 1 en genomsnittlig avverkning motsvarande 7 m3sk/ha och år, för scenario 2 motsvarande 8 m3sk/ha och år samt för scenario 3 motsvarande 5 m3sk/ha och år. Beaktas däremot resultaten på beståndsnivån, dvs. de beståndsvisa avverkningsförslagen, framträder desto större skillnader mellan scenarierna. Här förekommer såväl spatiala som temporala skillnader, liksom skillnader i valet av avverkningsmetod. För den intresserade och initierade läsaren återstår att tolka resultaten och själv komma fram till om det kan anses som stora eller små skillnader när de olika scenarierna jämförs.

Authors/Creators:Holmström, Hampus
Title:Strategisk planering i praktiskt skogsbruk
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :25 May 2014
Number:410
Number of Pages:57
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Agricultural Sciences for Global Development > Land use and climate change
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Forestry
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forest mangement, planning
Keywords:Heurek, skoglig planering, bestånd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2075
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2075
ID Code:11456
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Ylva Jonsson
Deposited On:27 Aug 2014 13:46
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 11:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits