Home About Browse Search
Svenska


Analys av kiselalger från LKAB, Kiruna 2013

Kahlert, Maria and Herlitz, Eva and Quintana, Isabel (2014). Analys av kiselalger från LKAB, Kiruna 2013. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:6
[Report]

[img] PDF
565kB

Abstract

Pahtajoki/Rautasälven. Från att det 2011 och 2012 inte syntes någon påverkan på kiselalgfloran av det nya utloppet från sjön Luossajärvi till Pahtajoki/Rautasälven, vilken öppnades den 11 juli 2011, så finns nu tendenser till att de båda stationerna nedströms referensstationerna har börjat påverkas. Tendensen måste följas upp, eftersom variationen kan vara naturlig. Kiselalgerna vid referensstationerna visade 2011-2013 inte på någon störning bortsett från andelen störningstoleranta skal som var högre 2013 än tidigare, vilket dock är ett osäkert tecken på en störning eftersom de störningstoleranta skalen kan finnas där naturligt. Den ganska rika diversiteten, det medelstora antalet taxa, den låga andelen deformerade skal, den höga statusklassningen och surhetsklassningen nära neutralt tyder sammantaget på att kiselalgsfloran i de undersökta vattendragen är ett samhälle som inte påverkas nämnvärt av mänskliga aktiviteter. Det verkar inte heller finnas ett övergödnings- eller försurningsproblem, surheten verkar vara naturlig. Alla kiselalgsparametrar var dessutom oförändrade mellan åren. Lokalerna nedströms skiljde sig inte mycket från referensstationerna, dock fanns i VV08 en mycket tydlig tendens till försämring (sjunkande antal taxa och diversitet, stigande ACID), och i KVA125 en antydan till försämring (högre andel missbildade skal 2013 än tidigare).
Luossajoki, Tuollujoki och Pahtajoki söder om Kiruna. Kiselalgsfloran verkar vara delvis påverkad i Pahtajoki (KVA162) och de undersökta lokalerna i Luossajoki, dock inte Tuollujoki (KVA163). Medan Luossajoki KVA135 och KVA136 troligtvis är påverkade genom en moderat eutrofiering och organisk förorening från Kiruna reningsverk (relativt låg IPS och hög TDI samt %PT) kan Pahtajoki vara påverkad av verksamhet vid eller längre uppströms Kiruna flygplats (screeningsindex för miljögifter). Den nya metoden med screeningsindex för miljögifter visar 2013 en diffus påverkan av miljögifter som t.ex. metaller i alla lokaler i Luossajoki förutom Tuollujoki. Kiselalgssammansättningen på alla lokaler i Luossajoki tyder på en alkalisk pH-regim. Detta får stöd i vattenkemin eftersom pH är förhöjt i hela bäcken med knappt en pH-enhet. Detta kan bero på vittringsprodukter från gråbergsupplagen i Luossajokis och Luossajärvis avrinningsområde.

Authors/Creators:Kahlert, Maria and Herlitz, Eva and Quintana, Isabel
Title:Analys av kiselalger från LKAB, Kiruna 2013
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2014
Number:2014:6
Number of Pages:19
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Data from Environmental Assesment (FoMA) is used
SLU - Environmental assessment > Programme Organic risk substances and metals (until May 2010)
SLU - Environmental assessment > Programme Non-Toxic Environment
SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
Agrovoc terms:biomonitoring, environmental impact, lakes
Keywords:biomonitoring, diatoms, kiselalger
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2124
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2124
ID Code:11462
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:16 Sep 2014 13:51
Metadata Last Modified:14 Aug 2020 12:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits