Home About Browse Search
Svenska


Förebyggande åtgärder för minskad förekomst av hälta hos smågrisar under digivning

Ehlorsson, Carl-Johan and Fjelkner, Johanna and Lundeheim, Nils and Olsson, Anne-Charlotte and Winter, Nina (2014). Förebyggande åtgärder för minskad förekomst av hälta hos smågrisar under digivning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:14
[Factsheet]

[img] PDF
502kB

Abstract

Hälta hos nyfödda smågrisar är ett vanligt
problem i både svensk och utländsk smågrisproduktion.
Syftet med studien var att utvärdera
en ny typ av golvbeläggning av gummi till
grisningsboxar (ProCoat) och jämföra denna
med betonggolv och gummimattor som använts
i tidigare studier. Klövhälsan studerades under
5 grisningsomgångar på totalt 558 smågrisar
i 46 kullar. Resultaten i studien visade ingen
statistiskt signifikant skillnad i förekomsten av
perforerande förslitningsskador på klövar och ben
mellan de olika typerna av gummigolv jämfört
med betonggolv. Behandlingsfrekvensen under
ditiden mot led/klövskada var i denna studie
5 %, vilket i jämförelse med andra studier och
praktisk erfarenhet är mycket lågt. En viktig
slutsats av studien är därför att ett väl utformat
betonggolv är av stor betydelse för förekomsten
av förslitningsskador.

Authors/Creators:Ehlorsson, Carl-Johan and Fjelkner, Johanna and Lundeheim, Nils and Olsson, Anne-Charlotte and Winter, Nina
Title:Förebyggande åtgärder för minskad förekomst av hälta hos smågrisar under digivning
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2014
Number:2014:14
Number of Pages:2
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Additional Information:Carl-Johan Ehlorsson och Johanna Fjelkner, Svenska Djurhälsovården AB.; Nils Lundeheim, Inst. f. husdjursgenetik, SLU.; Anne-Charlotte Olsson, Inst. f. Biosystem och Teknologi, SLU.; Nina Winter, Agronomstuderande, husdjur, SLU.
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
L Animal production > L74 Miscellaneous animal disorders
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Agrovoc terms:piglets, suckling, limbs, lesions, floors, animal health
Keywords:smågrisar, knäskador, golv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2092
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2092
ID Code:11487
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Jordbruksverket / Swedish Board of Agriculture
Deposited By: Anne-Charlotte Olsson
Deposited On:08 Sep 2014 12:41
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 11:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits