Home About Browse Search
Svenska


Nya genkällor för ogräskonkurrerande förmåga i höstvete

en fältstudie

Bertholdsson, Nils-Ove (2014). Nya genkällor för ogräskonkurrerande förmåga i höstvete. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:19
[Factsheet]

[img] PDF
2MB

Abstract

En allt större areal med höstvete, ökad problem med herbicidresistenta ogräs samt minskad tillgång på tillåtna herbicider gör det svårare att kontrollera ogräsen. Olika system med integrerad ogräsbekämpning har därför fått stort intresse. En komponent i denna är sorternas ogräskonkurrerade förmåga. Denna brukar i stora drag förklaras av skillnader i växtsätt men senare rön tyder även på att allelopati, dvs utsöndring av tillväxthämmande ämnen från rötter och blad, kan vara en viktig faktor. Råg och rågvete har hög ogräskonkurrerande förmåga främst genom en snabb och tidig tillväxt på våren, men speciellt hos råg har allelopatiska egenskaper framförts som viktiga i sammanhanget. Genom att korsa vete med rågvete är det möjligt att ersätta delar av vetets genom med delar av rågens genom och därmed överföra egenskaper från råg till vete. Vetelinjer med inslag av råg har tillsammans med andra urvalslinjer för hög allelopatisk aktivitet provats i fält avseende ogräskonkurrerans under två år. Flertalet av linjerna uppvisade en halverad ogräsbiomassa jämfört med mätarsorten Harnesk. Mer än 50 % av skillnaderna i ogräsbiomassa förklardes av en regressionsmodell med strålängd och allelopatisk aktivitet som signifikanta variabler. Endast dessa variabler var signifikanta även om tidig skottlängd i det närmaste var signifikant. Resultatet visar därmed att inte enbart tillväxt utan även allelopati spelat en stor roll i detta material för ogräskonkurrensen. Flertalet av linjerna och framför allt linjer med råginblandning hade dock en lägre avkastning. Anledningen till detta är troligtvis att utbytet av en vetekromosom eller delar av en med liknande från råg kan få negativa konsekvenser. Det är egentligen endast 1R som har visat sig stabil och resulterat i högavkastande vetesorter. En anledning kan vara att vetebakgrunden härrör från en äldre vetesort. I projektet har därför även nya urval gjorts av linjer med en bakgrund från två moderna vetesorter

Authors/Creators:Bertholdsson, Nils-Ove
Title:Nya genkällor för ogräskonkurrerande förmåga i höstvete
Subtitle:en fältstudie
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :11 September 2014
Number:2014:19
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
Language:Swedish
Additional Information:Ett Partnerskap Alnarp-projekt samfinansierat med Lantmännen Lantbruk
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F30 Plant genetics and breeding
H Protection of plants and stored products > H60 Weeds and weed control
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 404 Agricultural Biotechnology > Genetics and Breeding
Agrovoc terms:winter crops, triticum, herbicides, allelopathy, weeds, weed control
Keywords:Ogräskonkurrens, Vete-råg-translokationer, Höstvete
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2117
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2117
ID Code:11505
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)
External funders:Lantmännen Lantbruk and Partnerskap Alnarp
Deposited By: Ph.D. Nils-Ove Bertholdsson
Deposited On:12 Sep 2014 11:28
Metadata Last Modified:16 Jun 2015 08:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits