Home About Browse Search
Svenska


Konstruktion, test och underhåll av simuleringsfunktioner i Riksskogstaxeringen

Åkesson, Hans and Westerlund, Bertil (2014). Konstruktion, test och underhåll av simuleringsfunktioner i Riksskogstaxeringen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 419
[Report]

[img] PDF
613kB

Abstract

I den här arbetsrapporten beskrivs hur en revision av Riksskogstaxeringens beräkningar av volym, tillväxt och ålder för de inventerade träden kan göras. Samt en del tips och idéer som kan vara värdefulla. Viktigt är att resultatet har tillräckligt bra noggrannhet, litet systematiskt fel samt att volym, tillväxt och ålder harmoniserar. Simuleringssystemet består i huvudsak av två delar, en prediktionsdel där exempelvis klavträdets volym skattas med funktioner samt en simuleringsdel där de predikterade volymerna korrigeras mot provträden och en ”störning” adderas så att klavträdens volymer speglar alla träds volymer med avseende på väntevärde och spridning. För att resultatet ska bli bra är det av betydelse att hantverket med att ta fram prediktionsfunktionerna görs så att rätt ingående variabler väljs och hur de bör omformas samt hur funktionsindelande kategorier väljs. Det här arbetet tar minst 6 manmånader för två kompetenta personer med stor erfarenhet av Riksskogstaxeringens design, variabler, databaser samt verktyg för funktionsbyggande..

Authors/Creators:Åkesson, Hans and Westerlund, Bertil
Title:Konstruktion, test och underhåll av simuleringsfunktioner i Riksskogstaxeringen
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :19 September 2014
Number:419
Number of Pages:29
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Forest
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forest trees, forest inventories, growth, volume, surveys, sweden
Keywords:simulering, trädvolym, tillväxt, Riksskogstaxering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2661
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2661
ID Code:11525
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Ylva Jonsson
Deposited On:15 May 2015 08:24
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits