Home About Browse Search
Svenska


Screening av perfluoralkylerade ämnen och flamskyddsmedel i svenska vattendrag

Ahrens, Lutz and Ribéli, Erik and Josefsson, Sarah and Gustavsson, Jakob and Nguyen, Minh Anh and Wiberg, Karin (2014). Screening av perfluoralkylerade ämnen och flamskyddsmedel i svenska vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Syftet med projektet var att studera förekomst av perfluoralkylerade ämnen (PFASs) samt relativt nya flamskyddsmedel (FRs) i svenska vattendrag. Vi provtog på 44 platser (totalt 41 vattendrag) och bestämde innehållet av PFASs (alla platser) och FRs (25 platser). Av de 12 utvalda FRs, kunde 3 kvantifieras. TCIPP var det klart dominerade ämnet med en halt på upp till 3900 ng L-1 (Fyrisån). 2,4,6-TBP uppvisade högre halter i åar i södra Sverige. Vattendragen med de högsta av ΣFRs var Fyrisån och Norrström. Den totala belastningen på Östersjön av ΣFRs uppskattades till 38 kg dag-1, där Ångermanlandsälven och Norrström stod för de största bidragen. Det ska noteras att i dessa belastningssiffror ingår inte äldre FRs med omfattande historisk användning, t.ex. PBDE. Totalt 13 av 25 de analyserade PFASs kunde kvantifieras. Medelvärdet av ΣPFASs i alla vattendrag var 9,5 ng L-1, och de högsta medelhalterna uppmättes för PFBS och PFHxS (~2 ng L-1). Det sammanlagda utflödet av ΣPFASs uppgick till 3,2 kg dag-1. PFOS överskred miljökvalitetsnormen på 0,65 ng L-1 (årligt medelvärde; AA-EQS; 2013/39/EU) på 12 av 44 platser.Den här fältstudien baseras på en provtagningskampanj med ögonblicksprovtagning, och därför ska alla rapporterade värden tolkas med försiktighet. Verifikation av höga resultat och mer detaljerade studier på platser med förhöjda värden rekommenderas. Studien pekar också på att uppströmsmätningar är nödvändiga för att finna viktiga föroreningskällor.

Authors/Creators:Ahrens, Lutz and Ribéli, Erik and Josefsson, Sarah and Gustavsson, Jakob and Nguyen, Minh Anh and Wiberg, Karin
Title:Screening av perfluoralkylerade ämnen och flamskyddsmedel i svenska vattendrag
Year of publishing :2014
Number of Pages:34
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:English
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 104 Chemical Sciences > Other Chemistry Topics
Agrovoc terms:water pollution, pollutants, chemicals, rivers, screening, sweden
Keywords:screening, svenska vattendrag, flodmynningar, perfluoralkylerade ämnen, PFASs, PFOS, flamskyddsmedel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2166
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2166
ID Code:11593
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:16 Oct 2014 07:55
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 11:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits