Home About Browse Search
Svenska


Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2011.

slutrapport

Härlin, Carina and Eriksson, Stefan (2014). Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2011. Asa: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 10
[Report]

[img] PDF
891kB

Abstract

Ett stort problem vid föryngring av barrträd i Sverige är skador orsakade av snytbagge (Hylobius abietis [L.]). Behandling med insekticider har hittills varit det vanligaste sättet att skydda plantorna från snytbaggeskador. Under senare år har användandet av mekaniska skydd ökat, delvis för att allt fler skogsföretag blivit FSC-certifierade och med det krav på minskad giftanvändning. Merit Forest (imidakloprid) har hittills varit den enda insekticiden FSC-certifierade organisationer kunnat få dispens för, men från och med juni 2013 är även Imprid Skog (acetamiprid) tillåten.
I rapporten redovisas resultat från tre olika delförsök anlagda våren 2011. I det första försöket jämförs 12 olika behandlingar på täckrotsplantor av gran och tre behandlingar på täckrotsplantor av tall och i det andra försöket åtta olika behandlingar på PluggPlusEtt-plantor av gran. Båda dessa delförsök lades ut på omarkberedd mark på tre olika lokaler. De olika behandlingarnas planteringsposition slumpades ut inom varje delförsök. I det tredje försöket planterades plantorna i markberedd mark och bestod av sex behandlingar på täckrotsplantor av gran och tre behandlingar av täckrotsplantor av tall samt fyra behandlingar på PluggPlusEtt-plantor av gran. Även detta försök lades ut på tre lokaler. Alla plantor studerades under tre år.
Bäst effekt mot snytbaggeskador och högst överlevnad i täckrotsförsöket med gran hade ombehandling med insekticiderna Hylobi Forest och Forester. Beläggningsskydden Södra 1 och Södra 2 hade färre plantor dödade av snytbagge, jämfört med ombehandling med Merit Forest, men det var ingen skillnad i överlevnad mellan dem. På täckrotsplantor av tall fungerade Merit Forest ombehandling och Conniflex lika bra, men deras överlevnad i omarkberedd mark var låg.
För PluggPlusEtt-plantor i omarkberedd mark var plantor behandlade med Merit Forest, Bugwax typ C, Södra 1 och Södra 2 mest effektiva mot snytbaggeangreppen. Vad gäller överlevnad så låg även Snäppskyddet på samma nivå som ombehandling med Merit Forest. MultiPro hade lika stor överlevnad som de obehandlade plantorna efter tre år.
I det markberedda försöket var det överlag få snytbaggeangrepp och det gick därför inte att visa några effekter av de testade skydden.

Authors/Creators:Härlin, Carina and Eriksson, Stefan
Title:Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2011.
Subtitle:slutrapport
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Damage to seedlings by the pine weevil, Hylobius abietis (L.), is one of the major problems when regenerating conifers in Sweden. Insecticide treatment of seedlings has so far been the most common way to protect seedlings from damages. However, the use of protections based on various physical feeding barriers are increasing. This development is in part due to that all major Swedish forest companies are FSC certified and therefore obliged to phase out their use of insecticides. Merit Forest (imidacloprid) was up to recently the only approved insecticide that certified companies could get an exemption to use, but since June 2013 FSC also approve the use of Imprid Skog (acetamiprid).
This report presents results from an experiment with three trials. One trial included 12 different treatments of containerized seedlings of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) and three treatments with containerized seedlings of Scots Pine (Pinus sylvestris [L.]). The second trial includes eight different treatments on PluggPlusEtt-seedlings. Both trials were conducted at the same three locations, all in untreated soil. The third trial was conducted at three other locations where seedlings were planted in scarified soil, six treatments on containerized seedlings of Norway spruce and tree treatments on containerized seedlings of Scots pine and four treatments on PluggPlusEtt-seedlings of Norway spruce. The duration of the experiment was three years.
For the containerized spruce seedlings planted in untreated soil, the insecticide Hylobi Forest and Forester applied twice on the seedlings, once before planting and once the following spring in the field, had the best effect against pine weevil damage and also highest survival after three years. Seedlings coated with Södra 1 and Södra 2 had fewer seedlings killed by the pine weevils than seedlings applied twice with the insecticide Merit Forest, but they had the same survival rates. For the containerized seedlings of Scots pine, Merit Forest applied twice and the coating Connflex worked equally well against pine weevil damage, but the overall survival rate were low when planted in untreated soil.
In the trial with PluggPlusEtt seedlings in untreated soil, the proportions of seedlings killed by pine weevils were lower than in the trial with containerized seedlings. Most effective against pine weevil damage were Merit Forest applied twice, Bugwax typ C, Södra 1 and Södra 2. Also Snäppskyddet were as effective as Merit Forest applied twice, when it comes to survival rate. Seedlings with MultiPro and untreated seedlings had equal survival rates after three years.
In the trial on scarified soil there were low amounts of Pine weevil damage to all sorts of seedlings and treatments and therefore no effects of them could be distinguished.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
Year of publishing :2014
Number:10
Number of Pages:25
Place of Publication:Asa
Publisher:Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:H Protection of plants and stored products > H10 Pests of plants
K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:hylobius abietis, insecticides, forest pests, pest control equipment, plant protection, insect control
Keywords:mekaniska plantskydd, Hylobius, insekticid, snytbagge, plantor, gran, tall
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2180
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2180
ID Code:11603
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Unit for Field-based Forest Research
Deposited By: Ola Langvall
Deposited On:23 Oct 2014 13:03
Metadata Last Modified:22 May 2015 22:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits