Home About Browse Search
Svenska


Hur fungerar olika gummigolv i grisningsboxen praktiskt och hur är suggans liggbeteende på gummi- jämfört med betonggolv?

Olsson, Anne-Charlotte and Winter, Nina and Andersson, Mats and Botermans, Jos and Ehlorsson, Carl-Johan and Bergsten, Christer (2014). Hur fungerar olika gummigolv i grisningsboxen praktiskt och hur är suggans liggbeteende på gummi- jämfört med betonggolv? Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:15
[Factsheet]

[img] PDF
2MB

Abstract

Gummigolv på den fasta betongytan installerades i ett antal grisningsboxar med syfte att förbättra djurhälsa och komfort för både smågrisar och suggor. I detta Fakta-blad presenteras erfarenheter från de testade gummigolven samt resultat från suggornas beteende i jämförelse med betonggolv. Totalt testades och jämfördes tre olika gummimaterial i grisningsboxarna under fem grisningsomgångar. Hur lång tid suggorna stod eller låg och var suggorna befann sig i grisningsboxen studerades med hjälp av dygnsvisa videoinspelningar ca 1 vecka respektive 3 veckor efter grisningen. Sammanfattningsvis konstaterades att suggornas liggbeteende inte påverkades negativt av gummimaterialen, snarare tvärtom. Den mjukare gummimattan bedömdes som bäst ur komfortsynpunkt. Hållbarheten hos gummimassabeläggningen var inte tillräckligt bra och den hårdare gummimattan upplevdes som hal vid grisningen för både sugga och personal.

Authors/Creators:Olsson, Anne-Charlotte and Winter, Nina and Andersson, Mats and Botermans, Jos and Ehlorsson, Carl-Johan and Bergsten, Christer
Title:Hur fungerar olika gummigolv i grisningsboxen praktiskt och hur är suggans liggbeteende på gummi- jämfört med betonggolv?
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Rubber flooring on the concrete area was installed in a number of farrowing crates. This was done in order to improve animal health and comfort for both piglets and sows. In this Fact sheet experiences from the tested rubber floors, and results from sows' behavior in comparison with concrete floors are presented. In total three different rubber materials were tested in farrowing pens during five farrowing batches. The lying behavior of the sow was studied by means of video recordings during 24 hour 1 week and 3 weeks after farrowing. It was concluded that the lying behavior of the sow was not adversely affected by the rubber materials, rather the opposite. The soft rubber mat was assessed to be the most comfortable for the sow. The hard rubber mat was perceived as slippery at farrowing for both sow and staff.

Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2014
Number:2014:15
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Additional Information:Anne-Charlotte Olsson, Mats Andersson, Jos Botermans och Christer Bergsten tillhör Institutionen för Biosystem och Teknologi, SLU; Nina Winter: Agronomstuderande husdjur, SLU; Carl-Johan Ehlorsson: Svenska Djurhälsovården AB.
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
N Machinery and buildings > N10 Agricultural structures
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Agrovoc terms:sows, piglets, floors, farrowing pens, behaviour, animal health, animal welfare
Keywords:rubber floor, farrowing pen, sow behaviour
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2179
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2179
ID Code:11608
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:23 Oct 2014 10:57
Metadata Last Modified:06 Mar 2016 11:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits